Linköpings universitet lanserar öppen distansutbildning i logistik

På Linköpings universitets bedrivs sedan decennier en välrenommerad forskning och utbildning inom logistik. Hittills har utbildningarna ingått i olika utbildningsprogram, men nu erbjuds för första gången en öppen distansutbildning inom logistik, kallad Logistik 1.

– Logistik 1 läser man på kvartsfart på distans, vilket passar särskilt bra för yrkesverksamma, säger Fredrik Stahre, som är Universitetsadjunkt på Linköpings universitet och en av de ansvariga för den nya utbildningen tillika en av kursens rutinerade lärare. 

Fredrik förklarar att utbildningen ger 7,5 universitetspoäng och är medvetet bred i sin utformning. Målgruppen är både de som redan är verksamma inom logistik men behöver en uppdatering och till de som helt saknar tidigare logistikerfarenhet men är nyfikna på ämnet. Utbildningen består både av ett femtontal liveföreläsningar, lektioner och självstudier, som stöttas av undervisningsfilmer. 

– Vi hoppas att en del företag kommer att uppmuntra grupper av medarbetare att söka den här utbildningen, som ett sätt att skapa en gemensam kunskapsplattform och referensram. Vi märker i våra kontakter med näringslivet att det finns ett stort behov av mer logistikutbildning, och för alla svenska medborgare som har allmän behörighet så är Logistik 1 helt kostnadsfri. 

Förståelse för logistikflöden

Fokus för kursen är planering och styrning av hållbara materialflöden där deltagarna lär sig att lösa verklighetsnära problem och får en förståelse för moderna logistikflöden. 

– Under utbildningen ingår bland annat moment som lagerstyrning, lagerhantering, planering av transporter och flöden samt relationer med leverantörer och kunder, berättar Fredrik och nämner att det kan komma att lanseras fler öppna logistikutbildningar om Logistik 1 blir en framgångsrik satsning. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »