Allan Dow, president i Logility

Logility förvärvar AI-bolaget Garvis

Logility – ett mjukvaruföretag för supply chain planning – förvärvar det belgiska logistik-start-upbolaget Garvis, som kombinerar stora språkmodeller (som ChatGPT) med AI-prognoser för efterfrågan i sin AI-lösning för prognoser ” DemandAI+”. I lösningen kombineras generativ AI med algoritmer från maskininlärning, vilket uppges ge möjlighet till en mer modern och intuitiv planering och digitaliserar samarbetet i leveranskedjan och tillgängliggör data för involverade aktörer.

DemandAI+, som är en molntjänst, kommer att integreras i Logility Digital Supply Chain Platform under det kommande året. Enligt ett pressmeddelande kommer detta innebära att Logility erbjuder den enda plattformen för planering av försörjningskedjor som använder sig av generativ AI, avancerade AI-drivna algoritmer och maskininlärning. 

– Planering av supply chains kommer att utvecklas oerhört mycket framöver. Tekniska framsteg, generationsskiften bland dem som planerar samt den höga hastighet som marknaden utvecklas i kommer att få stor betydelse. Med en AI-driven strategi i botten har Garvis revolutionerat hur företag gör efterfrågansprognoser på en alltmer dynamisk marknad. Genom att Garvis blir en del av vår portfölj påskyndar bi arbetet med att nå vår gemensamma vision om att utmana de traditionella gränserna för planering av leveranskedjor, säger Allan Dow, vd/president på Logility.

Med över 70 implementationer har kunder kunnat omvandla köpbeteenden, marknadsdynamik och andra händelser till prognoser för olika produkter, platser och konsumenter. DemandAI+ gör det möjligt för företag att förstå hur de ska reagera på förändringar när de inträffar – vilket i slutändan förbättrar precisionen i prognoserna och servicenivåerna, även för produkter som marknadsförs hårt, är starkt säsongsbetonade eller tillfälliga.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »