Boy in superhero costume fly on a rocket and show super abilities.

Logistics Managers Index: logistikbranschen expanderar rekordsnabbt

För juli månad rapporterar Logistics Managers Index (LMI) en nivå på 74.5, vilket är den tredje högsta i Indexets femåriga historia. De senaste sex månaderna har indexet landat en bra bit över 70, vilket är ett rekord som anger att logistikbranschen expanderar mer än någonsin tidigare under de senaste fem åren.

Indexet sammanställs av forskare vid Arizona State University, Colorado State University, Rochester Institute of Technology, Rutgers University, University of Nevada, Reno, i samverkan med Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Resultaten baseras på en månatlig enkät som vänder sig till logistiker i ledande positioner. Data samlas även in från respondenter som arbetar i logistikledande roller i företag på världens alla kontinenter, vilket gör att resultaten återspeglar den globala situationen . Merparten av företagen omsätter en miljard dollar eller mer. Respondenterna besvarar frågor kring förändringar inom de åtta områdena; lagernivåer, kapitalbindning i lager, lagerkapacitet, lagerutnyttjande, lagerkostnad, transportkapacitet, transportutnyttjande och transportpriser, vilket sammantaget utgör själva rådatan för att bedöma logistikbranschens konjunktur och expansion.

Sammanfattande resultat

Utifrån de åtta parametrarna beräknas Logistics Manager Index. Ett resultat över 50 indikerar tillväxt i logistikbranschen. Den senaste rapporten sammanfattar resultaten från en datainsamling som skett under juli, och visar tydligt en stark fortsatt expansion i branschen. Jämfört med juni månad backade indexet med 0,5, men resultatet är alltjämt det tredje högsta sedan starten 2016.

Läs resultatrapporten här

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »