Boy in superhero costume fly on a rocket and show super abilities.

Logistics Managers Index: logistikbranschen expanderar rekordsnabbt

För juli månad rapporterar Logistics Managers Index (LMI) en nivå på 74.5, vilket är den tredje högsta i Indexets femåriga historia. De senaste sex månaderna har indexet landat en bra bit över 70, vilket är ett rekord som anger att logistikbranschen expanderar mer än någonsin tidigare under de senaste fem åren.

Indexet sammanställs av forskare vid Arizona State University, Colorado State University, Rochester Institute of Technology, Rutgers University, University of Nevada, Reno, i samverkan med Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Resultaten baseras på en månatlig enkät som vänder sig till logistiker i ledande positioner. Data samlas även in från respondenter som arbetar i logistikledande roller i företag på världens alla kontinenter, vilket gör att resultaten återspeglar den globala situationen . Merparten av företagen omsätter en miljard dollar eller mer. Respondenterna besvarar frågor kring förändringar inom de åtta områdena; lagernivåer, kapitalbindning i lager, lagerkapacitet, lagerutnyttjande, lagerkostnad, transportkapacitet, transportutnyttjande och transportpriser, vilket sammantaget utgör själva rådatan för att bedöma logistikbranschens konjunktur och expansion.

Sammanfattande resultat

Utifrån de åtta parametrarna beräknas Logistics Manager Index. Ett resultat över 50 indikerar tillväxt i logistikbranschen. Den senaste rapporten sammanfattar resultaten från en datainsamling som skett under juli, och visar tydligt en stark fortsatt expansion i branschen. Jämfört med juni månad backade indexet med 0,5, men resultatet är alltjämt det tredje högsta sedan starten 2016.

Läs resultatrapporten här

Fler nyheter

DHL har levererat 1 miljard doser Covid-19-vaccin

Sedan december 2020 har DHL skickat en miljard vaccindoser till mer än 160 länder i kampen mot Covid-19. Pandemin har blivit den största globala hälsokrisen på över ett sekel. Regeringar, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter har fokuserat på att begränsa viruset, påskyndat vaccinationsprogram för att hålla befolkningen säkra och sett till att ekonomier återhämtar sig snabbt.

Läs mer »

SCE #4 2021

Tema: Supply Chain Network Design. Planering och Optimering Supply Chain Design på frammarsch Högkonjunktur för strategisk supply chain-utveckling Äntligen får supply chain och logistik toppledningens uppmärksamhet Kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik Hur mycket effektivare blir citylogistiken av stadsterminaler? Och som vanligt mycket annat!

Läs mer »