Henric Hasth, vd på Toyota Material Handling Sweden

Logistikautomation – allt är rätt, men vad är rätt för dig?

AV HENRIC HASTH

Merparten av all materialhantering som sker i världen görs fortfarande med manuella truckar och manuell plockning. Men det sker en snabb tillväxt inom olika typer av logistikautomation, exempelvis inom e-handeln men även i den traditionella detaljhandeln, dagligvaruhandeln och i industrin. Alla möjliga upplägg kan vara rätt: manuellt, halvautomatiserat eller helautomatiserat/integrerat. Den centrala frågan som behöver besvaras är ”vad är rätt för oss?”.

Det sker en snabb tillväxt av automationslösningar och olika studier pekar på att minst 80 procent av dagens lager helt saknar automationslösningar (Businesswire 2021), 15 procent är mekaniserade i någon grad och cirka 5 procent använder sig av avancerade automa- tionslösningar. Potentialen är med andra ord enorm och som en följd av den snabba tillväxten av nya lager, digitaliseringen och en accelererande e-handel ökar investeringarna i automation snabbt. Här kan det vara svårt att navigera rätt. Det gäller därför att göra en noggrann analys och verkligen bryta ner alla aktiviteter och flöden för att få en korrekt bild av tid, kostnad och kvalitet. Att veta vad man vill uppnå och utifrån de målen definiera hård- och mjukvarubehoven samt processen är ett avgörande första steg.

Några reflektioner från min sida innan ett beslut om att automatisera tas är att man tänker igenom dessa tre delar i ett första steg:

 • Hårdvara – vilken fysisk utrustning behöver vi och vad ska den åstadkomma?
 • Mjukvara – vad för slags mjukvara behöver vi och vad ska den åstadkomma?
 • Process – hur ska logistikoperationen se ut och vad ska den resultera i?

När automationsprojekt misslyckas beror det ofta på att dessa frågor inte har genomarbetats ordentligt. Ett av de vanligaste problemen jag ser är att man har automatiserat den befintliga manuella processen utan att analysera hur logistikoperationen ska optimeras för automation. Det gäller med andra ord att göra en ordentlig analys utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

Helautomatiserade, integrerade lösningar

De senaste åren har stora helautomatiserade lagersatsningar fått stor publicitet. Jag tänker närmast på Coops, Dagabs och ICAs omskrivna lösningar – investeringar i miljardklassen. Även inom detta segment erbjuder Toyota Material Handling lösningar via våra systerbolag Vanderlande och Bastian Solutions. I praktiken kommer det troligen vara få företag på den nordiska marknaden som kan räkna hem den typen av automationslösningar på tillräckligt kort tid. Det beror på svårigheten att skapa full kontroll över hela sin supply chain, vilket krävs för att kunna standardisera alla processer och förutsättning efter egna behov och krav.

Några punkter att ta hänsyn till vid val av helautomatiserade lösningar:

 • En extremt effektiv process med hög produktivitet
 • En statisk lösning med låg flexibilitet, vilket kan skapa svårigheter att hantera svängningar i efterfrågan, förändringar i produktutformning, förpackningar med mera.
 • En kostsam investering med lång återbetalningstid
 • Generellt sett höga underhållskostnader och låga egna personalkostnader
 • Är ett stort förändringsprojekt som kräver resurser och tid

Semiautomatiserade lösningar

Även i semiautomatiserade flöden, vilket ofta innebär någon typ av förarlöst fordon som förflyttar gods, har det skett stora investeringar hos många företag, där de har utgått från befintliga lokaler och strukturer men arbetat om processerna så att de kan kombinera människans intelligens och intellekt med automationens effektivitet. De flesta nya lösningar blir i praktiken sådana här kombinationer, eftersom de ger både flexibilitet, snabbhet och effektivitet. Här finns beprövade teknologier och lösningar som kan tillämpas för att snabbt ge resultat i form av lägre kostnader per hanterad enhet.

Några punkter att ta hänsyn till vid val av semiautomatiserade lösningar:

 • Kan användas i befintliga lokaler och infrastruktur
 • Begränsad investeringskostnad med kort återbetalningstid
 • Låga underhållskostnader i kombination med låga egna personalkostnader
 • En dynamisk lösning med hög flexibilitet
 • Stor skalbarhet då man kan investera flöde för flöde
 • Ger en lägre effektivitet än en helintegrerad automationslösning

Manuella lösningar

Även om vi i diskussioner med våra kunder märker av en allt större svårighet att hitta personal i kombination med ökade personalkostnader är vår bedömning att de manuella lösningarna fortfarande kommer att vara dominerande, även om de inte ökar i samma snabba takt som de olika automationslösningarna. Orsaken till detta är den stora flexibilitet som en manuell hantering ger över tid.

Henric Hasth är vd på Toyota Material Handling Sweden

Fler nyheter

Posti Group förvärvar Veddestagruppen – integreras med Aditro Logistics

Posti Group och ägarna till Veddestagruppen, har tecknat ett avtal där Posti Group förvärvar hela aktiekapitalet i Veddestagruppen AB. Veddestagruppen ägs av PEQ Invest och medlemmar i företagsledningen. Efter slutförd affär kommer Veddestagruppen integreras med Aditro Logistics, Posti Groups svenska dotterbolag. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Läs mer »

”Visa vad både produkt och fraktalternativ kostar för miljön”

När du en gång vant dig vid fri frakt är det svårt att plötsligt börja betala för den verkliga frakt- och returkostnaden. Samtidigt vill allt fler konsumenter veta vilken miljöpåverkan deras konsumtion har.
– Här har e-handlare en möjlighet att sticka ut och faktiskt visa vad både produkt och fraktalternativ kostar för miljön, säger Anna-Maria Petisme som forskar kring e-handel och hållbarhet, med fokus på produktreturer, vid Jönköping International Business School.

Läs mer »

Logistikautomation – allt är rätt, men vad är rätt för dig?

Merparten av all materialhantering som sker i världen görs fortfarande med manuella truckar och manuell plockning. Men det sker en snabb tillväxt inom olika typer av logistikautomation, exempelvis inom e-handeln men även i den traditionella detaljhandeln, dagligvaruhandeln och i industrin. Alla möjliga upplägg kan vara rätt: manuellt, halvautomatiserat eller helautomatiserat/integrerat. Den centrala frågan som behöver besvaras är ”vad är rätt för oss?”. Det säger Henric Hasth i sin senaste krönika i Supply Chain Effect.

Läs mer »