Logistikia kraftsamlar för regional logistikutveckling

Logistikia – som tidigare var Logistikkluster Östergötland – är en gemensam arena för logistikfrågor i regionen. Logistikia ökar nu sina insatser för att ytterligare stärka regionens position som en nod för hållbar tillväxt med logistik som en viktig resurs. I tre intressanta samtal diskuteras:

  1. Varför och hur regionens aktörer arbetar intensivt med att göra godstransporterna fossilfria. Deltagare i samtalet är Maria Huge Brodin, professor i miljölogistik vid Linköpings universitet, Charlotte Elander, vd och ägare av Energifabriken, Magnus Grimhed, försäljningschef Norrköpings Hamn och Erik Alfredsson, vd Alfredsson Transport. https://youtu.be/ojo__pBBE3c
  2. Betydelsen av regional samverkan för logistikutveckling, och vad Logistika gör och kan göra för att driva innovation och utveckling i regionen. Deltagare i samtalet är Mattias Flodström, Strateg Näringsliv på Region Östergötland, Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör på Norrköpings Kommun och Mats Abrahamsson, professor i logistik på Linköpings universitet. https://youtu.be/eaNTK0pJqqQ
  3. Betydelsen av breda nätverk för en kraftfull regional utveckling. Här samtalar Johan Rydberg, vd Cleantech Östergötland, Mats Abrahamsson, professor Linköpings universitet och Per Lindahl, Verksamhetsledare Logistikia om betydelsen av breda nätverk för att skapa regional utveckling. https://youtu.be/HiEnnPDsf8Q

Samtalen är ett samarbete mellan Logistikia och Supply Chain Effect och leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för Supply Chain Effect.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »