Stefan Borg, vd och medgrundare till SiB Solutions

Logtechbolaget SiB Solutions fyller kassan inför global expansion

Logtech-bolaget SiB Solutions har tagit in ytterligare 50 miljoner i en nyemission. Kapitalet ska gå till bolagets globala expansion och först siktar man på USA, Central- och Sydeuropa samt Sydostasien. Bolagets ambition är att ta en global position inom AI-teknologi som möjliggör felfri logistik. 

Inom logistikbranschen som helhet försvinner gods till ett värde av uppskattningsvis tio miljarder euro varje månad. Samtidigt är kostnaderna för att rätta till problemen dubbelt så höga. Det är något som SiB Solutions vill ändra på med hjälp av AI och intelligent videoanalys. 

Mot den bakgrunden har bolaget tagit in 50 miljoner kronor i en nyemission. Affärsmannen Anders Pettersson, tidigare delägare i Sharkmob som såldes till Tencent, återinvesterar i SiB Solutions och som en ny större investerare går svenska Nidoco AB, ett dotterbolag i finska Virala Oy Ab-koncernen, in med tio miljoner kronor.

– Idag finns det ingen annan som valt att nischa motsvarande teknologi mot logistikbranschen vilket gör att vi ser stora möjligheter att bli en ledande aktör och då måste man satsa globalt direkt. Det finns inte tid att först satsa på Sverige för att sedan ta sig an Norden, sen Europa och till sist världen. Det är globalt direkt som gäller, säger Stefan Borg, vd och medgrundare av SiB Solutions. 

I den globala expansionen ska SiB Solutions etablera sig med egen personal i USA, Central- och Sydeuropa samt Sydostasien. I USA ska företaget börja med att sikta in sig på Georgia, Illinois och Kalifornien. SiB Solutions samarbetar med Business Sweden i både USA, Europa och Sydostasien.

– Investeringskommittén med personer från hela världen tyckte det var enkelt att förstå SiB Solutions affärspotential och vi kommer nu hjälpa bolaget att kartlägga marknader och hitta kunder och partners, säger Anders Bohman, Head of LEAP Accelerator på Business Sweden. 

Förutom kapitalet som ska gå till SiB Solutions etablering ute i världen så ska en del av nyemissionen även gå till produktutveckling och till att stärka huvudkontoret i Lund.

– Även om det varit besvärliga tider under pandemin så har bolaget utvecklats positivt och fått in många nya kunder samtidigt som befintliga kunder valt att fördjupa samarbetet med oss, avslutar Stefan Borg. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »