Lyssna på Thomas Karlsson – ett samtal om Logistikutmaningar & automationsboomen

I serien SCE600SEC. presenterar vi under september och oktober ett antal intervjuer på temat Logistikutmaningar & Automationsboomen. Vi borrar ner oss i aktuella lager- och automationstrender och frågar oss bland annat varför e-handeln tycks älska AutoStore? Som första person intervjuas Thomas Karlsson, vd för Element Logic Sweden AB, det bolag i Element Logic som står för koncernens största försäljning och tillväxt. Samtalen är på engelska och publiceras löpande på sceffect.se och i vår Youtubekanal. 

– Det är jättekul att få möjlighet att göra de här intervjuerna och få intressanta perspektiv och erfarenheter från några av våra kunder. Vår ambition är att de ska leda till nya tankar, diskussion och inspirera andra, säger Thomas Karlsson. 

Respektive intervju är cirka tio minuter – 600 sekunder – långa och genomförs på engelska. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »