Martin & Servera automatiserar med TGW Scandinavia

Restauranggrossisten Martin Servera har fattat beslut om att uppföra ett nytt automatiserat lager i Norrköping. Med den nya anläggningen avvecklas verksamhetens nuvarande fyra lager där det nya automatiserade lagret när det tas i drift 2022 blir centrallager för bolagets verksamhet och fortsatta expansion. Med den nya anläggningen ska ledtiderna från order-till-leverans kortas ner samtidigt som anläggningen ger Martin & Servera goda möjligheter att fortsätta sin tillväxtresa.

Som automationspartner har Martin Servera valt TGW Scandinavia, som är ett dotterbolag till TGW Logistics Group med huvudkontor i Österrike och med fler än 3 700 anställda världen över.

– Detta är vår första större investering i automation och vi ser fram emot att arbeta med TGW i detta strategiskt viktiga projekt, säger Magnus Schultz, Utvecklingschef på Martin & Servera Logistik.

– Det har varit ett fantastiskt samarbete med projektansvariga från Martin & Servera där resultatet har blivit en lösning som kommer att stödja tillväxt och fortsatt framgång, säger Kristian Brink, försäljningschef på TGW Scandinavia.

Det automatiserade lagret kommer bestå av ett skyttelsystem med 35 000 lagerplatser i två olika temperaturzoner. För att utnyttja ytorna maximalt så lagras lådorna i tre lager. En automatiserad miniload-anläggning med 11 000 lagerplatser och en Mustang E+ som används för att fylla på och hämta ut produkter. Inkomna kundorder kommer att plockas och beredas vid fyra arbetssituationer som är sammanlänkade med skyttelsystemet. Färdiga order kan därefter antingen slutföras i en manuell pallösning eller för vidare transport till en Commissioner för konsolidering tillsammans med manuellt plock innan leverans till slutkund. Som en del av projektet ingår även ett avtal om service och underhåll som innebär att Martin & Servera ges support i anläggningen i Norrköping av TGWs personal. Syftet är att säkerställa att automationen och tillhörande mjukvara fungerar problemfritt.

TGW Logistics Group (TGW) är en ledande leverantör av materialhanteringssystem och automation. Sedan starten 1969 har företaget byggt logistiklösningar för kunder inom olika branscher världen över. I rollen som systemintegratör planerar, tillverkar och implementerar TGW avancerade logistikanläggningar med den utrustning och de mjukvaror som krävs för att ge kunderna en kostnadseffektiv hantering från godsmottagning till utleverans. TGW har dotterbolag i Europa, Kina och USA och fler än 3 700 anställda världen över.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »