Mattias Norin, VD Sonat Group: ”Vi ska vara mångdubbelt större om fem år”

AV STEFAN KARLÖF

På Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen presenterade Mattias Norin, vd för Sonat Group, bolagets framtidsplaner och målsättning att börsnoteras. Det var i december 2021. Mindre än tre månader senare utbröt ett storkrig i Europa. Noteringen har därmed fått skjutas på framtiden, men Sonats höga ambitioner kvarstår.

Sonats historia började redan vid millennieskiftet då företaget bildades av Kjell Rundqvist, Magnus Klefbom och Lars ”Sollo” Bäckman. Grundarna såg ett stort behov av mer välutvecklade logistik– och försörjningsnätverk i näringslivet och upplevde att det ofta saknades både resurser, fokus och adekvat kompetens för att driva logistiken och varuförsörjningen. Den grundidén har visat sig ännu mer riktig idag, i en tid präglad av globala försörjningsproblem, alltmer krävande och illojala kunder och konsumenter, höga hållbarhetsambitioner och ett mer cirkulärt tänkande i hela samhället.

– Vi har väldigt starka tjänster och nöjda kunder idag. Nu ska vi bredda och tydliggöra vårt erbjud- ande och arbeta fokuserat med vår positionering, marknadsföring, sälj och digitalisera ännu mer av vårt arbete, säger Mattias Norin samtidigt som han försäkrar att den resan redan är på god väg, och att målbilden är att vara ett mångdubbelt större företag om fem år.

Skräddarsydda supply chain-lösningar

Lite förenklat uttryckt så erbjuder Sonat skräddarsydda supply chain-lösningar till detaljhandel/e-handel och tillverkande industri samt konsulttjänster inom supply chain management i dotterbolaget Sonat Consulting. Men vad betyder det i praktiken? Det kan exempelvis vara att ta ansvar för logistikdesign, utveckling och drift av allt som rör kundresan efter köp hos ett e-handelsföretag. Eller att säkra ett pålitligt, kostnadseffektivt och hållbart inflöde av komponenter till en eller flera produktionsenheter. Utöver Sonats medarbetare och deras kompetens och erfarenhet så är viktiga förmågor att med systemstöd av olika slag både skapa transparens i flöden och att samla in och använda data på ett smart och värdeskapande sätt. Att ligga på framkant i digitaliseringen av supply chain har på senare blivit ett högprioriterat område, där Sonat satsar betydande resurser. Just överblicken och synligheten är den faktor som skapar förutsättningar för allt från kundnöjdhet till resurs– och kostnadseffektivitet, förutsägbarhet, motståndskraft och flexibilitet.

Snabb organisk tillväxt

Själv har Mattias arbetat i Sonat i sammanlagt fjorton år i olika roller, men med viktiga avbrott som givit honom perspektiv och nya erfarenheter.

– Jag hade aldrig kunnat ta vd-rollen i Sonat om jag inte varit borta från verksamheten ett antal år. Dels behövde jag få perspektiv, dels fick jag möjlighet att jobba i ett noterat IT-bolag och se hur de jobbar med allt från affärsmodeller till sälj, affärsutveckling och organisation. Den erfarenheten är helt avgörande för det arbete som jag och mina medarbetare nu driver, förklarar han.

”Stolt över vad vi åstadkommit”

När Mattias 2020 tog över ledarskapet i Sonat började han med att i grunden omorganisera verksamheten, anställa ett antal nyckelpersoner och utse en ny, mindre och mer effektiv ledningsgrupp. Sedan dess har företaget vuxit organiskt med 50 procent. Det är rekord i företagets historia, som präglats av både upp- och nedgångar.

– Jag är jättestolt över vad vi har åstadkommit. Vi är idag större än vad vi någonsin varit tidigare, har en bredare kundbas och är riggade för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Under företagets tjugoåriga historia var länge den dominerande kunden Svenska Retursystem, men i takt med att det uppdraget började avvecklas för några år sedan så har vi fått en förnyad energi och ett helt nytt säljdriv i företaget.

Mattias förklarar att grunden för omorganisationen var att få mer säljkraft, mer säljtid och större flexibilitet och fokus på effektivitet. I dag är företaget mer sälj- och kundorienterat än någonsin tidigare understryker han.

– Vi har blivit bättre på att ligga nära marknaden och förstå våra kunders behov och utveckla våra tjänster och vår kompetens baserat på den förstå- elsen. Detta är en av huvudförklaringarna till den lönsamma tillväxt och i övrigt positiva utveckling som vi haft under senare år.

Fördubblat antal kunder

Men det är inte enbart företagets omsättning som har ökat. Antalet kunder som outsourcar kundsupport och supply chain-funktioner till Sonat har ökat från 12 till 20, dvs. närapå en fördubbling, som skapar en helt annan stabilitet i den fortsatta tillväxtresan.

– Nyförsäljning är en utmaning och det tar tid, men vi har lyckats skapa en organisation som är mer marknads- och säljorienterad och som jobbar mer systematiskt, professionellt och på ett enklare sätt än tidigare. Till stor del handlar det om att vi har fått in nya medarbetare, med andra perspektiv som har påverkat hela verksamheten. Samtidigt har hela marknaden för logistik och supply chain blivit het, vilket få kunde förutse för bara fem år sedan, säger Mattias.

Tydligt fokus på branschutmaningar

Sedan ett par år har Sonat organiserat sin verksam- het utifrån de båda affärsområdena Commerce och Manufacturing och utvecklar löpande tjänster inom dessa båda områden. Det är ett arbete som har pågått några år och som har gett tydliga resultat. I affärsområdet Commerce ingår detaljhandel i vid mening, det vill säga både e-handel och traditionell butikshandel. I Manufacturing riktas tjänsteutbudet mot tillverkande företag. Den här tydligheten och positionering ser Mattias som en viktig framgångsfaktor i kombination med ett antal typiska supply chain-utmaningar som de båda kundsegmenten står inför.

– Det finns ett antal väldigt uppenbara utmaningar som detaljhandeln och e-handeln står inför, och detsamma gäller för den tillverkande industrin. För e-handeln handlar det om att hantera snabb volymtillväxt och säkra kundernas lojalitet genom en högklassig upplevelse efter att de har tryckt på köp- knappen. Den traditionella butikshandeln har sina typiska utmaningar, särskilt kring en snabb och precis påfyllnad och tillverkande bolag står inför försörjningsutmaningar, komponentbrist, krav på snabba leveranser och så vidare. Oavsett bransch så ökar dessutom hållbarhetskraven, konstaterar Mattias.

E-handelslogistik

En nisch som har vuxit mycket i kölvattnet på den snabbväxande e-handeln är just olika supporttjänster efter kunden har gjort sitt köp. Här stöttar Sonat bland annat företag som NK, Varner och Byggmax.

– E-handlare behöver ofta hjälp med att säkerställa en väl fungerande kundkommunikation, logistik, leverans och inte minst returhantering. Många e-handlare är duktiga på att bygga snygga webbutiker, sälja och marknadsföra, men det saknas många gånger den nödvändiga logistikkompetensen, säger Mattias.

Även de stora detaljisterna behöver hantera sin logistik på ett mer förfinat sätt när köpmönstren utvecklas och förändras i samspel mellan det digitala och det fysiska. Här ökar exempelvis kraven på att verka mer enhetligt mellan de olika säljkanalerna.

Ny tid för Supply Chain och logistik

Sammantaget har olika omvärldstrender ökat både behovet av och insikten om vikten av en högklassig och pålitlig supply chain management och logistik. Kanske kan man säga att tiden har hunnit i kapp den grundtanke som fanns i Sonat redan för tjugo år sedan.

– Omvärldsutvecklingen gynnar oss helt klart. Vi blir numera kontaktade av en helt ny typ av personer och befattningshavare som normalt inte jobbar med logistik och supply chain, men som inser hur viktiga dessa frågor är, förklarar Mattias.

På hållbarhetsområdet är Sonats kompetens inom design av försörjningsflöden och transportupphand ling uppenbara tillgångar med stor inverkan på kundernas miljömässiga hållbarhet. Dessutom har allt fler företag anammat ett mer cirkulärt tänkande vilket gör att fler produkter behöver omhändertas, returneras eller återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. Mattias konstaterar att hållbarhetsfrågorna är komplexa, men att det finns förväntningar och krav från både konsumenter och samhälle som numera gjort hållbarhet och cirkulärt tänkande till en självklarhet.

– Det var länge sen hållbarhet mest handlade om ”greenwashing” och image. Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av allt vi gör idag och en betydan- de förbättringspotential finns i olika delar av supply chain, vilket är enormt inspirerande och roligt för oss, konstaterar Mattias.

––––––

Om Mattias Norin

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers.

Karriär: Managementkonsult Accenture, Affärsområdeschef Technia samt ett antal andra ledande befattningar inom Sonat.

Familj: Gift och två barn, 16 och 12 år samt hunden Pelle.

Intressen: Alpin skidåkning, golf, matlagning.

Främsta levnadsregel: Gör ditt bästa – det räcker så.

Bästa ledarskapsråd: Föregå med gott exempel och snåla inte med berömmet!

Om Sonat

Sonat är ett kunskaps- och tjänsteföretag verksamt inom supply chain management, logistik och customer support med tjänster inom såväl konsulting som oursourcing. Bolaget är en partner på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå. Med tjänsterna tar Sonat ett helhetsansvar från framtagning och utveckling av strategier till implementering och drift. Outsourcingsverksamheten fungerar som kundernas interna avdelning för bland annat varustyrning till butiker, kundservice, transportplanering, materialanskaffning och kontrolltorn för både e-handel och B2B. Sonat har totalt ca 125 anställda och omsätter ca 100 MSEK

page22image135400640

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »