MHI & Deloitte: ”Ökade teknikinvesteringar i supply chain”

MHI (Material Handling Institute) och Deloitte har nyligen publicerat sin årliga Annual Industry Report, denna gång betitlad. ”The Collaborative Supply Chain: Tech-forward and Human-Centric”.

Årets undersökning omfattade fler än 1 700 ledare i supply chain, från företag över hela världen. Studien lyfte fram elva viktiga tekniska innovationer som förändrar och ger nya möjligheter i supply chain. Enligt rapporten har 55 procent av de tillfrågade ledarna i supply chain ökat sina investeringar i Supply Chain-teknik och innovation. 88 procent kommer investera över en miljon USD och 42 procent över 10 miljoner USD. Av de elva teknikområden som undersökts antas alla komma att tillämpas allt mer under de kommande fem åren. Nedan anges i vilken grad som de olika teknikerna kommer att tillämpas under de kommande fem åren. I topp ligger teknik för lager- och nätverksoptimering, IoT samt Artificiell Intelligens (se samtliga 11 teknikområden nedan). I rapporten fokuseras denna gång särskilt hur människa och teknik allt mer arbetar i ett värdeskapande samspel.

 • Lager- och nätverksoptimering 85 %
 • Internet of Things 85 %
 • Artificiell intelligens 84 %
 • Sensorer och automatisk identifiering 83 %
 • Robotik och automation 82 %
 • Cloud Computing och datalagring 82 %
 • 3D-printning 81 %
 • Avancerad dataanalys 78 %
 • Blockchain 77 %
 • Autonoma fordon och drönare 76 %
 • Mobil teknik 75 %

(Procenttalen anger i vilken grad tekniken antas vara tillämpad hos respondenterna inom fem år).Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »