Ökade investeringar i supply chain-teknologi och innovation att vänta 2023.

MHI och Deloitte: ”Ökade investeringar i supply chain-tech och innovation”

I veckan presenterade MHI och Deloitte den årliga enkäten, MHI Annual Industry Report 2023 – The Responsible Supply Chain: Transparency, Sustainability, and the Case for Business. Av rapporten framgår bland annat att 74 procent av de tillfrågade ledarna i supply chain avser att öka sina investeringar i supply chain-teknologi och innovation under 2023. 

90 procent av deltagarna i undersökningen uppger att de planerar att spendera över 1 miljon USD och 36 procent planerar att spendera över 10 miljoner USD på området. De planerade investeringarna kommer att göras i bland annat lösningar för förbättrad visibilitet och hållbarhet i försörjningskedjan. I rapporten förutspås att de ökade investeringarna kommer att öka dramatiskt i följande tekniker, under de kommande fem åren:

 • Lager- och nätverksoptimering 87 %
 • Molnttjänster 86 %
 • Sensorer och automatisk identifiering 84 %
 • Avancerad dataanalys 82 %
 • Bärbar och mobil teknik 80 %
 • Robotik och automation 78 %
 • 3D-utskrift 75 %
 • Artificiell Intelligens 73 %
 • Internet of Things 68 %
 • Blockchain 68 %
 • Förarlösa fordon och drönare 66 %

Tekniker som respondenterna avser att investera i (andel som avser att investera %)

– Ansvarsfulla försörjningskedjor måste reagera i realtid på förändrade förhållanden, detta kräver hög datakvalitet, automatisering och automatiserat beslutsfattande. Investeringar i automation och andra digitala lösningar som IoT, avancerad dataanalys och AI förstärker inte bara en verksamhets snabbhet och visibilitet, de möjliggör även det beslutsfattande och den transparens i realtid som krävs för att förbättra prestationer upp- och nedströms i försörjningskedjan, säger MHIs CEO John Paxton. 

Främsta utmaningarna 

De främsta utmaningarna var i årets undersökning att anställa och behålla kvalificerade arbetstagare (57 %) och hantera bristen på kompetent personal (56 %). Den näst viktigaste utmaningen är att  hantera störningar i försörjningskedjan (54 %). Undersökningen visar att bristen på arbetskraft ökar företagens investeringar i teknik som minskar behovet av repetitivt, manuellt arbete. 41 procent av de tillfrågade säger att de vidareutbildar sin arbetskraft för att kunna hantera de nya teknologier som implementeras. 

Ökat hållbarhetsfokus

Hälften av respondenterna i undersökningen (48 %) säger att de möter tryck på att utveckl an mer hållbar försörjningskedjakedja. Trycket kommer från flera håll, inklusive konsumenter, myndigheter, branschorganisationer, traditionella och sociala medier och andra intressenter. Undersökningen visar att de främsta fokusområdena för hållbarhet är elektrifiering (40 %), hantering av naturresurser (29 %), vattenanvändning (27 %) och övergång till förnybar energi (27 %). 

Resultaten av 2023 års rapport är baserade på enkätsvar från över 2 000 ledare inom produktion och supply chain i ett brett spektrum av branscher. 83 procent av de tillfrågade innehar ledande befattningar som vd, vvd, avdelningschef med flera. De deltagande företagen varierar i storlek, där 74 % rapporterar en årlig försäljning på mer än 50 miljoner USD och 8 % rapporterar 1 miljard USD eller mer. 

MHI är en internationell branschorganisation som har representerat materialhantering, logistik och försörjningskedjan sedan 1945. MHI medlemmar inkluderar tillverkare av materialhanteringsutrustning inklusive lager och logistik, systemintegratörer, tredjepartslogistikleverantörer, konsulter och förlag. Deloitte tillhandahåller branschledande revisions-, konsult-, skatte- och rådgivningstjänster till många av världens mest beundrade varumärken, inklusive nästan 90 % av Fortune 500 och mer än 5 000 privata och medelstora företag.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »