Investeringarna i molntjänster ökar snabbt.

Molntjänster ökar snabbt – transport och logistik i fokus

Analysföretaget Radar Ecosystem reviderar upp sin prognos för de svenska IT investeringarna 2020 från nov 2019 (IT-Radar 2020). Störst tillväxt väntas ske inom inköp av molntjänster där tillväxten bedöms landa på 11,8 procent. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna (IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar) öka med 3,3 procent.

Radars uppdaterade analys baseras på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019 då beslutade investeringar sköts till 2020. IT-Radar 2020 visar på en tillväxt för IT-budgetar om i genomsnitt 1,2 procent och en tillväxt för direkt verksamhetsfinansierad IT om 4,7 procent för helåret 2020 i Sverige. I jämförelse med våra främsta konkurrentländer ligger IT-investeringarna fortsatt på en låg nivå. Ett undantag från detta är inköpen av molntjänster som väntas öka med 11,8 procent under året. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna (IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar) öka med 3,3 procent. Sammantaget väntas de svenska verksamheternas totala IT-investeringar öka med 4 miljarder kronor och beräknas uppgå till 217,5 miljarder kronor för helåret 2020. 

– Vi ser ett stort intresse hos våra kunder av digitalisering och automatisering för ökat fokus på kärnverksamhet, samt ökande krav på verksamhets – och kostnadseffektivisering. Detta driver investeringar i molntjänster. Digitaliseringen medför också att IT-säkerheten prioriteras och investeras i, säger Martin Jeppsson, som är Product Manager på mjukvaruföretaget Descartes som bland annat levererar transportlösningar via molnet till logistikintensiva företag. 

Fler nyheter

NIKEs coronavirus playbook

NIKE är välkänt för sin förmåga inom supply chain och logistik, exempelvis har företaget under många år legat i topp på Gartners lista över världens 25 främsta företag inom supply chain management, senast på tionde plats (The Gartner Supply Chain Top 25 2019). I dessa tider visar NIKE prov på hur den snabbfotade försörjningskedjan ger en unik förmåga att hantera osäkerheter.

Läs mer »

Descartes förvärvar Peoplevox

Mjukvarubolaget Descartes förvärvar det brittiska företaget Peoplevox, som bland annat erbjuder ett molnbaserat eWMS för e-handelsföretag. Genom förvärvet stärker Descartes sin portfölj av e-handelslösningar.

Läs mer »