Investeringarna i molntjänster ökar snabbt.

Molntjänster ökar snabbt – transport och logistik i fokus

Analysföretaget Radar Ecosystem reviderar upp sin prognos för de svenska IT investeringarna 2020 från nov 2019 (IT-Radar 2020). Störst tillväxt väntas ske inom inköp av molntjänster där tillväxten bedöms landa på 11,8 procent. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna (IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar) öka med 3,3 procent.

Radars uppdaterade analys baseras på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019 då beslutade investeringar sköts till 2020. IT-Radar 2020 visar på en tillväxt för IT-budgetar om i genomsnitt 1,2 procent och en tillväxt för direkt verksamhetsfinansierad IT om 4,7 procent för helåret 2020 i Sverige. I jämförelse med våra främsta konkurrentländer ligger IT-investeringarna fortsatt på en låg nivå. Ett undantag från detta är inköpen av molntjänster som väntas öka med 11,8 procent under året. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna (IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar) öka med 3,3 procent. Sammantaget väntas de svenska verksamheternas totala IT-investeringar öka med 4 miljarder kronor och beräknas uppgå till 217,5 miljarder kronor för helåret 2020. 

– Vi ser ett stort intresse hos våra kunder av digitalisering och automatisering för ökat fokus på kärnverksamhet, samt ökande krav på verksamhets – och kostnadseffektivisering. Detta driver investeringar i molntjänster. Digitaliseringen medför också att IT-säkerheten prioriteras och investeras i, säger Martin Jeppsson, som är Product Manager på mjukvaruföretaget Descartes som bland annat levererar transportlösningar via molnet till logistikintensiva företag. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »