Investeringarna i molntjänster ökar snabbt.

Molntjänster ökar snabbt – transport och logistik i fokus

Analysföretaget Radar Ecosystem reviderar upp sin prognos för de svenska IT investeringarna 2020 från nov 2019 (IT-Radar 2020). Störst tillväxt väntas ske inom inköp av molntjänster där tillväxten bedöms landa på 11,8 procent. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna (IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar) öka med 3,3 procent.

Radars uppdaterade analys baseras på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019 då beslutade investeringar sköts till 2020. IT-Radar 2020 visar på en tillväxt för IT-budgetar om i genomsnitt 1,2 procent och en tillväxt för direkt verksamhetsfinansierad IT om 4,7 procent för helåret 2020 i Sverige. I jämförelse med våra främsta konkurrentländer ligger IT-investeringarna fortsatt på en låg nivå. Ett undantag från detta är inköpen av molntjänster som väntas öka med 11,8 procent under året. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna (IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar) öka med 3,3 procent. Sammantaget väntas de svenska verksamheternas totala IT-investeringar öka med 4 miljarder kronor och beräknas uppgå till 217,5 miljarder kronor för helåret 2020. 

– Vi ser ett stort intresse hos våra kunder av digitalisering och automatisering för ökat fokus på kärnverksamhet, samt ökande krav på verksamhets – och kostnadseffektivisering. Detta driver investeringar i molntjänster. Digitaliseringen medför också att IT-säkerheten prioriteras och investeras i, säger Martin Jeppsson, som är Product Manager på mjukvaruföretaget Descartes som bland annat levererar transportlösningar via molnet till logistikintensiva företag. 

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »