NA-KD fördubblar sin AutoStore

NA-KD är en svensk, ledande aktör inom mode och e-handel med snabba och effektiva leveranser som högsta prioritet. För några år sedan investerade bolaget i ett nytt AutoStorelager från Element Logic. Nu skalas anläggningen i Landskrona upp och får dubblerad kapacitet.

NA-KDs globala centrallager i Holland är navet i företagets centraleuropeiska logistik. Sverige och övriga Norden betjänas av AutoStore-lagret i Landskrona. Redan några månader efter att NA-KD gått live med sin ursprungliga automationslösning i Landskrona-lagret, fattades beslut om ytterligare expansion för att möta en ökad efterfrågan. Inledningsvis, i juli 2020, hade man haft en lagringskapacitet på 100 000 backar – där inlagring, plock, packning av främst påsar, utfördes av 100 robotar och 16 Portar. Efter en smidig start installerades snart ytterligare 21 robotar och 8 Portar inför Black Friday samma år för att klara den ökade tillväxten – senare adderades även 25 000 backar.

Ytterligare tillväxt – från 2 000 till 4 000 leveranser per timme

Under 2022 ser NA-KD behov av att skala upp ytterligare och gör därför i expansionsfas 3 en större gridutbyggnad med ytterligare 25 000 backar. Något som tar det totala antalet backar till 150 000. Samtidigt kompletterar man med 6 karusellportar, 30 AutoStore-robotar och en betydande utbyggnad av bansystemet. Det är den största utbyggnaden NA-KD har gjort sedan automatiseringen gick live och resultatet blir en dubblerad kapacitet, från 2 000 till 4 000 leveranser per timme.

– AutoStore har absolut varit en automatiseringslösning som passat vår tillväxtsresa perfekt. Vi har kunnat optimera vår lageryta och produktivitet, samtidigt som vi haft möjligheten att kunna växla upp snabbt vid utökat behov. Norden är vår näst största marknad och inför Black Friday’s ökade volymer vill vi ytterligare stärka vår effektivitet och kapa åtminstone någon dags ledtid för våra kunder. Systemets skalbarhet har varit helt avgörande, säger Axel Klittmar, Head of Fulfilment på NAKD.

– NA-KDs möjlighet att expandera på ett så omfattande sätt i befintliga lokaler är ett bra exempel på flexibiliteten i Element Logics AutoStore-lösningar som möjliggör hög skalbarhet inför eventuella framtida expansioner, utan att för den delen tappa i tillgänglighet, säger Bengt Nilsson Account Manager på Element Logic Sweden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »