Mark Parker, CEO NIKE

NIKE + RFID = BÄTTRE tillväxt och lönsamhet

I en kvartalspresentation förra veckan meddelade NIKEs toppledning att bolaget ser påtagliga resultat av sina investeringar i digitalisering av försörjningskedjan. Såväl försäljning som resultat fortsätter att utvecklas positivt samtidigt som ärkerivalen Adidas har halkat efter. Särskilt framhölls företagets satsningar på RFID/connected inventory för ökad visibilitet och sårbarhet. Med bland annat RFID skapas möjligheter att integrera olika aktörer i NIKEs logistiksystem; distributionscenter, underleverantörer och egna och andras produktionsenheter, och så vidare. Sammantaget har satsningarna ökat NIKEs möjligheter att korrekta matcha utbud mot efterfrågan, vilket i sin tur positivt påverkar både tillväxt och lönsamhet i bolaget.

“Today, the consumer rewards agility. The companies who adapt and scale first are the companies who grow fastest. To do that, Nike is looking across the spectrum of the value chain from our factory partners to key cities, so we can take advantage of our most important opportunities.” konstaterade NIKEs koncernchef Mark Parker.

Källa: SeekingAlpha


Fler nyheter

Pågen satsar på ruttplanering

”Vi ser ett allt större behov att oftare omplanera och räknar med att skapa mer tid hos kunderna, vilket är viktigt då våra medarbetare sköter merförsäljningen ute i butikerna”, säger Christer Lindgren, försäljningschef på Pågen AB.

Läs mer »

Droppshipping ökar tillverkarnas lönsamhet

Amerikanska mjukvarubolaget DI Central har nyligen låtit Lehigh University, Pennsylvania genomföra en bred studie om dropshipping – dvs. att tillverkare tar ansvar för order och leveransprocessen direkt till slutkonsumenter. Studien visar att en majoritet av de tillverkande företagen, 53 %, har ökat sina marginaler genom att tillämpa droppshipping.

Läs mer »

PipeChain Group skapar två affärsområden

PipeChain Group AB har renodlat verksamheten i två affärsområden – PipeChain Networks som erbjuder molnbaserade supply chain lösningar samt PipeChain Supply Chain management som levererar effektiva digitala försörjningsnätverk.

Läs mer »