Mark Parker, CEO NIKE

NIKE + RFID = BÄTTRE tillväxt och lönsamhet

I en kvartalspresentation förra veckan meddelade NIKEs toppledning att bolaget ser påtagliga resultat av sina investeringar i digitalisering av försörjningskedjan. Såväl försäljning som resultat fortsätter att utvecklas positivt samtidigt som ärkerivalen Adidas har halkat efter. Särskilt framhölls företagets satsningar på RFID/connected inventory för ökad visibilitet och sårbarhet. Med bland annat RFID skapas möjligheter att integrera olika aktörer i NIKEs logistiksystem; distributionscenter, underleverantörer och egna och andras produktionsenheter, och så vidare. Sammantaget har satsningarna ökat NIKEs möjligheter att korrekta matcha utbud mot efterfrågan, vilket i sin tur positivt påverkar både tillväxt och lönsamhet i bolaget.

“Today, the consumer rewards agility. The companies who adapt and scale first are the companies who grow fastest. To do that, Nike is looking across the spectrum of the value chain from our factory partners to key cities, so we can take advantage of our most important opportunities.” konstaterade NIKEs koncernchef Mark Parker.

Källa: SeekingAlpha


Fler nyheter

Därför dumpar FedEx Amazon

Den växande e-handeln är en potentiell guldkalv för hela logistik- och transportbranschen, men FedEx uppsägning av sina avtal med Amazon sätter fingret på en allt mer pressad lönsamheten. Med konsumenter och kunder som ställer högre krav på snabbhet, flexibilitet och fria leveranser eller i varje fall billiga, så blir ekvationen allt svårare att få ihop.

Läs mer »

Weland och BITO ingår samarbete

Weland Solutions och BITO Lagersystem har inlett ett samarbete i Sverige, Finland och Polen. Syftet med samarbetet är att utnyttja de synergier som finns i de båda bolagens verksamheter inklusive i kundbasen. Ambitionen är att framöver samverka på samtliga gemensamma marknader. BITO är ett internationellt verksamt bolag som erbjuder lösningar för lagerinredning och plockning. Weland

Läs mer »