Mark Parker, CEO NIKE

NIKE + RFID = BÄTTRE tillväxt och lönsamhet

I en kvartalspresentation förra veckan meddelade NIKEs toppledning att bolaget ser påtagliga resultat av sina investeringar i digitalisering av försörjningskedjan. Såväl försäljning som resultat fortsätter att utvecklas positivt samtidigt som ärkerivalen Adidas har halkat efter. Särskilt framhölls företagets satsningar på RFID/connected inventory för ökad visibilitet och sårbarhet. Med bland annat RFID skapas möjligheter att integrera olika aktörer i NIKEs logistiksystem; distributionscenter, underleverantörer och egna och andras produktionsenheter, och så vidare. Sammantaget har satsningarna ökat NIKEs möjligheter att korrekta matcha utbud mot efterfrågan, vilket i sin tur positivt påverkar både tillväxt och lönsamhet i bolaget.

“Today, the consumer rewards agility. The companies who adapt and scale first are the companies who grow fastest. To do that, Nike is looking across the spectrum of the value chain from our factory partners to key cities, so we can take advantage of our most important opportunities.” konstaterade NIKEs koncernchef Mark Parker.

Källa: SeekingAlpha


Fler nyheter

DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

Läs mer »

PostNord testar paketboxar i Stockholm

Efter sommaren kommer PostNord erbjuda leverans till paketboxar för att möta den växande e-handeln och efterfrågan hos svenska konsumenter. Inledningsvis kommer 100 paketboxar placeras på konsumentnära platser runt om Stockholm. Målet är att efter en första pilottest ytterligare utöka leveransmetoden till fler platser i landet.

Läs mer »