Mark Parker, CEO NIKE

NIKE + RFID = BÄTTRE tillväxt och lönsamhet

I en kvartalspresentation förra veckan meddelade NIKEs toppledning att bolaget ser påtagliga resultat av sina investeringar i digitalisering av försörjningskedjan. Såväl försäljning som resultat fortsätter att utvecklas positivt samtidigt som ärkerivalen Adidas har halkat efter. Särskilt framhölls företagets satsningar på RFID/connected inventory för ökad visibilitet och sårbarhet. Med bland annat RFID skapas möjligheter att integrera olika aktörer i NIKEs logistiksystem; distributionscenter, underleverantörer och egna och andras produktionsenheter, och så vidare. Sammantaget har satsningarna ökat NIKEs möjligheter att korrekta matcha utbud mot efterfrågan, vilket i sin tur positivt påverkar både tillväxt och lönsamhet i bolaget.

”Today, the consumer rewards agility. The companies who adapt and scale first are the companies who grow fastest. To do that, Nike is looking across the spectrum of the value chain from our factory partners to key cities, so we can take advantage of our most important opportunities.” konstaterade NIKEs koncernchef Mark Parker.

Källa: SeekingAlpha


Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »