John Donahoe, CEO Nike Foto: Nike

”Nikes största digitala investering någonsin”

Sportmodegiganten Nike fyller i år femtio och lanserar samtidigt ett nytt affärssystem, SAP S/4 HANA. Det nya affärssystemet ska stötta företagets globala försörjningsnätverk genom en ökad lagervisibilitet, produktivitet, snabbhet och flexibilitet i supply chain. Enligt Nikes CFO Matthew Friend är satsningen Nikes största investering någonsin i digital transformation.

Det nya affärssystemet ska i en första fas rullas ut i Kina och därefter under 2024 i Nordamerika. Satsningen ses som särskilt viktig mot bakgrund av Nikes snabbt ökande försäljning online, direkt till konsument, där kraven på snabbhet, flexibilitet och sömlösa processer är särskilt höga. För både återförsäljare och online-kunder ska det nya affärssystemet bidra till att korta ner ledtider och transittider, som har skjutit i höjden sedan pandemin. 

Investerar i teknikbolag

Det nya affärssystemet är ett led i Nikes storsatsning på teknik. Förra året förvärvade Nike teknikföretaget Celect, som är specialiserat på att prognostisera efterfrågan och skapa insikt om framtida kundbeteenden. Dessförinnan förvärvade Nike dataanalysbolaget Zodiac, som efter köpet enbart betjänar Nikes egna behov av kvalificerad dataanalys. Nikes CEO John Donahoe, som kommer från mjukvarubranschen, har sedan sitt tillträde i januari 2020 fokuserat på ett stort antal tekniksatsningar som ska ge Nike ökad konkurrenskraft i de allt mer komplexa globala försörjningskedjorna. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »