John Donahoe, CEO Nike Foto: Nike

”Nikes största digitala investering någonsin”

Sportmodegiganten Nike fyller i år femtio och lanserar samtidigt ett nytt affärssystem, SAP S/4 HANA. Det nya affärssystemet ska stötta företagets globala försörjningsnätverk genom en ökad lagervisibilitet, produktivitet, snabbhet och flexibilitet i supply chain. Enligt Nikes CFO Matthew Friend är satsningen Nikes största investering någonsin i digital transformation.

Det nya affärssystemet ska i en första fas rullas ut i Kina och därefter under 2024 i Nordamerika. Satsningen ses som särskilt viktig mot bakgrund av Nikes snabbt ökande försäljning online, direkt till konsument, där kraven på snabbhet, flexibilitet och sömlösa processer är särskilt höga. För både återförsäljare och online-kunder ska det nya affärssystemet bidra till att korta ner ledtider och transittider, som har skjutit i höjden sedan pandemin. 

Investerar i teknikbolag

Det nya affärssystemet är ett led i Nikes storsatsning på teknik. Förra året förvärvade Nike teknikföretaget Celect, som är specialiserat på att prognostisera efterfrågan och skapa insikt om framtida kundbeteenden. Dessförinnan förvärvade Nike dataanalysbolaget Zodiac, som efter köpet enbart betjänar Nikes egna behov av kvalificerad dataanalys. Nikes CEO John Donahoe, som kommer från mjukvarubranschen, har sedan sitt tillträde i januari 2020 fokuserat på ett stort antal tekniksatsningar som ska ge Nike ökad konkurrenskraft i de allt mer komplexa globala försörjningskedjorna. 

Fler nyheter