Bank Bergström, vd på BHG & Nordic Nest.

Nordic Nest satsar på automatiserat lager i Kalmar

E-handlaren Nordic Nest säljer inredning med skandinavisk design i 70 länder. Efter att ha blivit uppköpta av BHG Group AB satsar man nu på automatisering av sitt logistikcenter i Kalmar genom robotsystemet AutoStore från Element Logic. Målet är en skalbar logistik och sänkta driftskostnader.

Nordic Nest grundades 2002 i Kalmar under namnet Designonline men bytte namn 2019. Bolagets inredningsprodukter säljs via 13 webbutiker på 12 språk i 70 länder – inklusive de nordiska länderna, Tyskland och Sydkorea. Bolagets produktportfölj består av mer än 450 premiumvarumärken och cirka 55 000 unika produkter.

Uppköp och automatisering

Under 2020 levererade man en miljon ordrar till omkring 700 000 kunder. Samma år blev man uppköpta av BHG Group AB (publ) som förvärvade 97,6 procent av Nordic Nest Group AB. Sedan maj 2021 är även Svenssons i Lammhult med i Nordic Nest Group. Nordic Nest är hemmahörande i Kalmar där man också har sitt huvudkontor och logistikcenter, varifrån huvuddelen av distributionen sker. Efter uppköpet har man valt att modernisera och digitalisera sitt logistikcenter genom robotsystemet AutoStore. Den logistiksetup som nu implementeras kommer att serva kunder till både Nordic Nest och Svenssons i Lammhult.

– På Nordic Nest jobbar vi utifrån tre tydliga grundpelare där vi vill skapa världens bästa kundupplevelse, bygga världens mest motiverade team och driva världens mest lönsamma retail. Vi har redan gjort ett fantastiskt jobb och fram till nu har vi gjort det med manuella processer. Innan vi satsade på automation ville vi först ha en ordervolym som kunde bära upp investeringen i AutoStore och nu har vi nått fram dit, säger Bank Bergström, vd på BHG & Nordic Nest.

Sänkta driftkostnader och ett motiverat team

Element Logics intralogistikexperter har beräknat verksamhetens olika aspekter, som ROI- beräkningar och återbetalningsanalyser, för att ta fram en anpassad lagerlösning för Nordic Nests nuvarande och framtida lagerautomationsbehov.

Robotsystemet AutoStore möjliggör en ökad orderkapacitet, godshantering och leveranshastighet. Nordic Nests installation av AutoStore är företagets första steg in i en automatiserad lagerverksamhet för gods till man. Målet är en skalbar logistik som kan skalas upp i takt med kundernas förändrade behov. Samtidigt kommer Nordic Nest att sänka sina driftkostnader, spara plats och skapa en arbetsplats med bättre ergonomi.

– Nu är vi i en fas där AutoStore verkligen kommer att hjälpa oss genom snabbare leveranser, högre orderflöden, förbättrad arbetsmiljö, ökad effektivitet och en bättre kostnadsbild långsiktigt. Vår inledande installation är relativt stor och vi har även golvyta för att kunna fördubbla AutoStore-kapaciteten på sikt även om vi tycker om att skynda långsamt, menar Bank Bergström.

– Detta är vårt tredje AutoStore-projekt i Kalmar där utvecklingen går snabbt genom ett vitalt entreprenörsliv. Det är ett klokt val av Nordic Nest att i takt med deras framgångar satsa på ett AutoStore-lager som tar effektiviteten till nästa nivå samtidigt som det är skalbart för framtiden, säger Thomas Karlsson, Managing Director på Element Logic Sverige.

Nordic Nests Autostore-lösning kommer att bestå av 60 000 backar och 112 robotar och den går live under hösten 2022.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »