nShift inleder partnerskap med nya transportörer

nShifts transportördatabas omfattar nu fler än 1 000 transportörer genom världen största transportörsdatabas, med syftet att göra det möjligt för bolagets kunder att välja fler olika leveransalternativ samt öka företagets geografiska räckvidd.

– För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för kunderna är det viktigt att ha rätt leveransalternativ. Genom att öka mängden transportörer i vår databas gör vi det möjligt för våra kunder att erbjuda en större mångfald när det gäller leveransalternativ och samtidigt kan de även utöka sin geografiska räckvidd, säger Johan Hellman, Vice President för Product & Carrier på nShift.

Med hjälp av nShifts leveranshanteringslösningar kan kunderna få tillgång till ett brett utbud av transportörer, snabbt konfigurera nya transportörer i sina system samt automatisera boknings- och utskriftsprocesserna. nShift granskar och utökar sitt utbud för att ge kunderna tillgång till de allra bästa erbjudandena på en ständigt föränderlig marknad. De nya transportörerna som läggs till i nShifts transportördatabas tillhandahåller innovationer på transportmarknaden och gör det möjligt för kunderna att tillhandahålla snabba leveransalternativ, erbjuda ett bättre utbud av transporttjänster och tillhandahålla fler sista kilometern-lösningar. Transportörerna som läggs till i nShifts transportördatabas gör det också möjligt för kunderna att utöka sin geografiska räckvidd på ett enklart sätt. Databasen kopplar samman i princip alla stora transportörer i Europa och innehåller även många ledande lokala företag. På senaste tiden har även en mängd transportörer i både USA och Kanada lagts till.

– Att ha en databas med fler än 1 000 transportörer handlar inte bara om att ha en stor databas för storlekens skull. Många av våra nya transportörer ger kunderna tillgång till nya typer av leveranser, vilket gör det möjligt för dem att i sin tur hjälpa sina kunder på ett bättre sätt. nShift fortsätter att ha bäst förutsättningar för att hjälpa kunderna oroa sig mindre och leverera smartare, oavsett vilken typ av leverans det rör sig om, säger Johan Hellman.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »