Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Nu lanseras ”Paketindex”

I veckan lanserade branschorganisationen Transportföretagen rapporten Paketindex som visar att andelen e-handelspaket ökade med 3,1 procent under årets första tre månader i jämförelse med samma period 2022. Totalt skickades 47,9 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner.

– Vi ser en samhällsutveckling där allt fler konsumenter väljer att e-handla i stället för att besöka butik. Det här kommer leda till att transporterna kommer spela en än viktigare för att möta konsumenternas behov, samtidigt som det kommer intensifiera branschens gröna omställning, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Fler väljer hemleverans

När det kommer till leveranssätt fortsätter hemleverans att öka, medan allt färre väljer utlämningsställe. Hemleveranserna ökade med 12,1 procent under det första kvartalet, medan utlämningsställe har minskat med 6,3 procent. Det betyder att utvecklingen från 2022 fortsätter. Samtidigt ökade antalet e-handelspaket från utlandet till 15,7 procent under årets första tre månader i jämförelse med föregående år. Det är en ökning med 18,8 procent jämfört med första kvartalet under 2022.

– Hemleveranser och paketskåpsleveranser blir allt vanligare i takt med att transportörernas erbjudande utvecklas och nätverket av paketskåp byggs ut. I framtiden kommer vi behöva fler transporter för att möta den ökade efterfrågan av leveranser. I den gröna omställningen behövs en utbyggnad och mer robust satsning på laddinfrastrukturen. Annars kommer vi inte klara av att minska transporternas klimatpåverkan, säger Tina Thorsell.

E-handeln har vuxit i snabb takt, vilket har lett till kraftigt ökade paketvolymer. Varje år skickas runt 200 miljoner paket från e-handlare till konsumenter i Sverige och paketens innehåll förändras. När konsumenterna ställer högre krav på snabba, bekväma och flexibla leveranser utifrån nya beteenden svarar branschen upp med nya leveranssätt.

– Rapporten visar på att vi befinner oss i en samhällsförändring med ökade paketvolymer som ökar kraven på en välfungerande infrastruktur och planering för transporterna. Utifrån marknadens tillväxt och konsumenternas nya beteenden blir relevant statistik ett allt viktigare underlag att dra insikter och fatta välgrundade beslut utifrån. Vi behöver det också som underlag i vårt hållbarhetsarbete och den stora gröna omställningen som sker inom transportbranschen, säger Tina Thorsell om varför man nu lanserar Paketindexet.

Transportföretagens Paketindex kommer publiceras fyra gånger per år och tas fram i samarbete med HUI Research. Årets första rapport innehåller utöver statistisk för det första kvartalet samt statistik för åren 2022 och 2021.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »