Ny studie kartlägger effektivare last-mile-transporter vid e-handel

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Mot den bakgrunden har VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Chalmers Industriteknik dragit igång en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra last-mile-transporterna mer energieffektiva. Studien ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

E-handeln av dagligvaror utgör än så länge en liten del av den totala livsmedelsförsörjningen i Sverige, men ökar snabbt. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som VTI ledde konstaterades att e-handeln innebär möjligheter att minska transporterna och att det just nu finns stora möjligheter att utveckla långsiktigt hållbara lösningar. Framförallt finns det en stor möjlighet till energieffektivisering i last-mile-transporterna, det vill säga den sista delen av transporten till kund, bland annat genom samverkan mellan olika aktörer. Den sista transportsträckan är ofta den dyraste delen av distributionskedjan och har högst miljöpåverkan.

– För att åstadkomma en högre energieffektivitet i sistamilen-transporterna behöver man skapa förutsättningar för ökade fyllnadsgrader och större skalfördelar, säger Linea Kjellsdotter Ivert, forskare på VTI och projektledare av förstudien.

– Det finns flera sätt att åstadkomma detta men olika logistiklösningar är förknippade med olika målkonflikter och är olika svåra att implementera. Det innebär att logistiklösningarna mest troligen kommer se olika ut beroende på vad konsumenter efterfrågar och hur förutsättningarna ser ut i det område där e-handel erbjuds.

Förutom att identifiera och vidareutveckla logistiklösningar, kommer projektet att identifiera vilka aktörer som behöver involveras för att få till olika logistiklösningar och vem som ska göra vad. Dessutom ska forskarna utvärdera hur stor effekt olika logistiklösningar förväntas ha och identifiera de lösningarna som har störst potential att utveckla vidare i fortsatt forskning.

Projektet, som kallas Energieffektiv sistamilen distribution av dagligvaror genom nya samverkansmodeller (ELLA), pågår till 31 augusti 2021 och finansieras av Trafikverket. Foto: VTI /Hejdlösa bilder

Fler nyheter

Priveq blir majoritetsägare i Industri-Matematik

Priveq Investment är ny majoritetsägare i Industri-Matematik International AB, IMI, en ledande leverantör av affärskritisk mjukvara inom logistik. IMI:s mjukvarulösningar – IMI WMS och IMI AOM – utgör centrala funktioner för att automatisera och effektivisera logistikprocesser och inriktar sig på de kunder som hanterar de största och mest komplexa distributionsnätverken.

Läs mer »

Halv miljard till Budbee – ska accelerera sin expansion

Start-up-bolaget Budbee – en last-mile-leverantör med fokus på hållbarhet och logtech – meddelar i ett pressmeddelande att att bolaget har tagit in ytterligare 525 miljoner kronor i en investeringsrunda ledd av AMF. Bolaget värderas i den aktuella finansieringsrundan till 2,7 miljarder kronor.

Läs mer »