Ny vd för PostNord Sverige

Peter Gisel-Ekdahl har utsetts till ny vd för PostNord Sverige. Han kommer närmast från det globala specialfraktföretaget Envirotainer och tillträder sin nya roll på PostNord den 3 juni 2024.

PostNord Sverige tar ett viktigt nästa steg i resan framåt genom att rekrytera en ny vd med bred internationell erfarenhet och bevisat god förmåga att framgångsrikt leda verksamheter genom omfattande transformationsresor. Peter Gisel-Ekdahl har en lång yrkeskarriär med flera ledande roller i internationella industribolag, bland annat på luftbehandlingsbolaget Munters där han var chef för affärsområdena FoodTech och AirTech. Han kommer närmast från en roll som vd för Envirotainer, en svensk global aktör inom specialtransporter och sammanhållen kylkedja för läkemedelsindustrin.  

– Efter en omfattande rekryteringsprocess är vi glada att kunna välkomna Peter Gisel-Ekdahl som ny vd för PostNord Sverige. Vi får en mycket erfaren och framgångsrik ledare med ett starkt kundfokus och goda meriter från stora bolag med verksamhet och försäljning på globala marknader, säger Annemarie Gardshol, vd PostNord Group. 

PostNord har som uttalat mål att bli favoritleverantören i Norden och har under de senaste åren investerat i att bygga upp ett omfattande nordiskt terminal- och leveransnätverk. De pågående insatserna syftar till att skapa en strukturellt förbättrad lönsamhet över tid och därmed stärka PostNords konkurrenskraft, vilket i sin tur skapar förutsättningar för lönsam tillväxt på den nordiska marknaden.   

– Peter har i sina tidigare roller visat prov på en god strategisk förmåga som i kombination med ett inkluderande och värderingsstyrt ledarskap bidrar till att skapa lönsam tillväxt. Han kommer med sin bakgrund och breda erfarenhet från förändringsledning att ytterligare stärka våra tre affärsområden i Sverige, vårt nordiska affärsfokus och våra medarbetare i Sverige under den fortsatta transformationsresan, fortsätter Annemarie Gardshol.    

– Jag ser fram emot att fortsätta den viktiga transformationsresa som Sverige befinner sig på samt bidra till det pågående arbetet med den nordiska strategin. PostNord är en av Sveriges största arbetsgivare och jag är mycket hedrad över att ta över rollen som vd i ett läge med både utmaningar och stora möjligheter. PostNord har med sitt starka kundfokus alla förutsättningar för att lyckas med planen för lönsam tillväxt, säger Peter Gisel-Ekdahl.   

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »