Nytt civilingenjörsprogram med fokus på data, AI och omställning

Hösten 2024 startar Linköpings universitet en ny civilingenjörsutbildning i Norrköping. Målet är att utbilda framtidens ingenjörer som kan använda AI och storskalig data för att driva ekonomisk, miljömässig eller social omställning inom företag och offentlig sektor.

–  En ingenjör är ju en problemlösare och här utbildar vi problemlösare med fokus mot hållbarhetsrelaterade problem. Det unika är hur man kan använda storskaliga data för att lösa de problemen med hjälp av AI och maskininlärning. Det är vi först med i Sverige, säger Anna Fredriksson, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet och medlem i programgruppen som utvecklat den nya utbildningen.

Civilingenjörsprogrammet i datadriven utveckling är det första och hittills enda i sitt slag och ges första gången höstterminen 2024. Det är utvecklat i dialog med näringslivet och industrin som ser en stor kompetensbrist när det gäller att omvandla företagens data till ett verktyg för omställning. Ericsson, Siemens, H2 Green Steel och Sweco är några av företagen som har varit delaktiga i diskussionerna. 

Under programmet kommer studenterna att jobba med databehandling och analys samt hantera komplexa frågor med hjälp av maskininlärning, AI och matematiska beräkningar. Resultaten används sedan som utgångspunkt för att utveckla strategier och förändringsarbete inom företag och organisationer. Kärnan i programmet är att varje termin genomföra en utmaningsdriven projektkurs där studenterna tar sig an verkliga, komplexa problem som saknar förutbestämda svar. Problemen kommer ofta från olika företag som vill ha hjälp. Det är första gången sedan Linköpings universitet utökade verksamheten till Norrköping 1997 som ett nytt civilingenjörsprogram startar i staden. Martin Rantzer, prefekt och campusråd, menar att det är viktigt för regionen att Norrköping kan erbjuda den typen av nyskapande och tvärvetenskapliga program som blivit något av ett signum för LiU.

– Det intressanta finns i gränslandet mellan nya områden. Att vara tidig med att gifta ihop olika områden är ofta en nyckel till de verkligt stora framstegen. Att dessutom kunna ge företagen i vårt närområde en efterfrågad spetskompetens visar på universitetets tydliga samhällsnytta, säger Rantzer. 

De tre första åren ges programmet enbart i Norrköping, därefter kommer studenterna att beroende på masterinriktning kunna utnyttja kunskapen både i Norrköping och Linköping. Detta är ett av de första programmen som kombinerar båda orternas spetsforskning som del i utbildningen. Efter examen kan studenterna arbeta som chief data officer, produktägare, dataanalytiker, hållbarhetsstrateg, entreprenör eller i ledningsgruppen för en startup, bland mycket annat.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »