Fredrik Andén, Supply & Customs Manager på Ellos Group. Foto: Eva Quirbach

”Ökad komplexitet kräver mer digitalisering och automatisering”

För ett par månader sedan hölls Descartes årliga kunddagar i Säröhus, söder om Göteborg. Tillsammans med ett stort antal inbjudna som arbetar med tull- och logistikfrågor diskuterades allt från geopolitik och världshandel till det nya europeiska tullsystemet UCC och behov av digitalt systemstöd för tull. Ett av inslagen under dagarna var en intervju som SCEs Stefan Karlöf gjorde med Fredrik Andén, Ellos Group.

– Vår huvudmarknad är Norden och distributionen av våra 5 miljoner årliga försändelser sker i huvudsak från något av våra två distributions- och tullager i Viared utanför Borås. Vi har även en viss export till övriga Europa, säger Fredrik Andén som är Supply & Customs Manager på Ellos Group.

Ellos Group har gradvis vuxit under åren och är ett av Nordens största e-handelsbolag med en omsättning på cirka 3,6 miljarder kronor. I koncernen ingår mode- och heminredningsvarumärket Ellos, Jotex och Homeroom som säljer heminredning samt betallösningen Elpy.

Logistik en kärnfunktion

Logistik är en prioriterad kärnfunktion och ett område som Ellos Group har valt att utveckla i egen regi. Verksamheten har ett omfattande varuflöde – både import och export – av ett sortiment som består av cirka 200 000 olika artiklar. De senaste åren har Jotex hemsortiment lanserats på flera nya marknader i Europa, vilket ytterligare ökat behovet av en effektiv och snabbfotad logistik. Koncernens omfattande import- och exportflöden hanteras med hjälp av Descartes tullsystem GCT, Global Customs and Transport.

– En ständigt ökande komplexitet kräver mer digitalisering och automatisering i all vår logistikhantering. Sedan många år har vi samarbetat med Descartes för att utveckla automatiserade lösningar i våra tullprocesser, berättar Fredrik och understryker att samarbetet både driver effektivitet och förenkling i Ellos verksamhet.

SaaS-lösning i molnet

Under hösten 2022 har Ellos gått från att själva hosta tullsystemet lokalt hos den egna IT-avdelningen till att använda Descartes SaaS-lösning i molnet.

– Förra året gick vi över till molnlösningen, för att öka skalbarheten och möjligheten att hantera större volymer. Hittills har SaaS-lösningen haft en bättre stabilitet, snabbare processtider, och vi får en bättre support nu jämfört med tidigare, eftersom vi var väldigt personberoende, säger Fredrik. Han understryker dock att även om övergången till SaaS-lösningen har gått bra, så blev det ett ganska omfattande projekt med byte av databas och en rigorös testning. Men han betonar att det har varit värt besväret att gå över till molnlösningen.

– Nu får vi automatiskt uppdateringar av systemet och är riggade för fortsatt ökade varuflöden. En utmaning framöver blir däremot att skapa en trygghet i vårt samarbete med Descartes, där vi kan lita på att nya, mer frekvent uppdaterade systemversioner verkligen fungerar och inte stoppar upp våra processer.

Nytt europeiskt tullsystem – Union Customs Code
Huvudfokus just nu för Fredrik och hans team är att hantera de olika förändringar som sker inom tullområdet. Sedan något år pågår en stegvis övergångtill ett nytt europeiskt tullsystem – Union Customs Code, UCC – som påverkar hur alla europeiska företag ska lämna sina tulldeklarationer framöver.

– UCC har varit huvudfokus för tullavdelningen sedan övergången till SaaS förra hösten. Där har vi stor nytta av den uppdaterade funktionalitet som finns i GCT, konstaterar Fredrik och berättar att teamet även lägger stor kraft på att att digitalisera sin skeppningsprocess.

– Vår ambition är att generellt vidareutveckla oss digitalt och ta bort alla fysiska skeppningsdokument. Här finns en stor utvecklingspotential och målet är att vi ska få till en helt digitaliserad process inom snar framtid.

Ett av Ellos värdeord är entreprenörskap och Fredrik framhåller att företagskulturen uppmuntrar egna initiativ till utveckling, utmana och ständigt förbättra.

– Inom operations jobbar vi ständigt med att effektivisera och automatisera där det är möjligt. Det gäller även för tullteamet men det är en stor utmaning att vara innovativa inom tull. Det finns inget utrymme för oss att ”testa” eller göra fel. Tullregler måste följas och flöden får inte stoppas upp.

Fler nyheter

PostNord TPL utvidgar samarbetet med Consafe Logistics

Nordens största 3PL-aktör, PostNord TPL, har utökat sin verksamhet med ett nytt automatiserat lager i Stigamo, Jönköping. Det nya lagret opereras med lagerhanteringssystemet Astro WMS från Consafe Logistics, vilket innebär att de båda företagens partnerskap utvidgas ytterligare.

Läs mer »

PMI visar på tydlig vändning i konjunkturen – åter i tillväxtzonen

Den väl etablerade konjunkturindikatorn PMI-total (Purchasing Managers Index) noterades i mars till 50,0 från 49,2 i februari, vilket är den högsta nivån sedan juli 2022 och innebär att indikatorn åter är i tillväxtzonen. Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva, konstaterar Swedbank i sin analys.

Läs mer »