Ökad produktivitet och optimerade sista milen-leveranser

Konsumenter ställer idag allt högre krav på snabba pålitliga leveranser, och med den rådande bristen på chaufförer arbetar många företag med att förbättra produktiviteten i sin fordonsflotta. Ett exempel är SIG plc, en ledande europeisk leverantör av specialbyggmaterial som har implementerat Descartes omfattande lösning för sista milen-leveranser, inklusive lösningar för ruttplanering, exekvering och elektroniskt leveransbevis.

I bygghandeln är smarta sista milen-leveranser ett konkurrensmedel. Förmågan att snabbt, tillförlitligt och exakt kunna leverera till kunder och samtidigt erbjuda mervärdestjänster kan förbättra kundrelationer och öka intäkterna. Planering som täcker in de begränsningar och arbetssätt som förekommer i verkliga livet måste kombineras med smarta system för ruttoptimering som kan ta fram modeller för sista milen-leveranser, samt skapa rutter som ger bästa kundservice och maximera lönsamheten. Eftersom sista milen-leveranser är så viktig för kundnöjdheten är det avgörande för många företag inom byggbranschen. De som inte använder det bästa arbetssättet riskerar att förlora de konkurrensfördelar de tidigare kunde förlita sig på. Mot den bakgrunden har SIG ökat har produktiviteten och optimerat sina sista milen-leveranser med stöd av lösningar från Descartes. Enligt ett pressmeddelande SIG ökat sina OTIF-leveranser (On-Time-In-Full) med 10–15 procent samt ökat leveransvolymen med 25 procent i den befintliga fordonsflottan med hjälp av mjukvarulösningen från Descartes.

– Byggmaterialbranschen är mycket flytande och SIG sticker ut genom att erbjuda en flexibel och pålitlig service till våra kunder. Descartes lösningar hjälper oss att hantera våra distributionscenter och leveransområden mer effektivt, med tillgång till realtidsinformation för hur vi ska organisera och styra vår leveranser optimalt. Detta har förbättrat vårt erbjudande till våra kunder och vi kan nu utnyttja våra resurser mer effektivt, säger Edward Carbett, programansvarig på SIG.

 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »