Ökade krav på hållbart företagsbeteende

AV MATS NILSSON

English version here

Att göra hållbara transportval och uppfylla lagkrav i dagens snabbrörliga värld är av större vikt än någonsin. Med högre krav på företag och nya EU-direktiv är tillgång till relevant information och verktyg mer avgörande än någonsin för att fatta hållbara beslut – inte minst i samband med transportval.

Hållbarhetsfrågor har verkligen börjar sätta tonen inom näringslivet, och det är både imponerande och inspirerande. Inom transportsektorn ser vi också en ökad medvetenhet, där företag strävar efter att minimera sina miljöavtryck för att marknadsföra sig som miljömedvetna aktörer. Men det kan vara en utmaning för många företag att få tillgång till relevant information innan transporterna utförs, och de blir därför tvungna att i stället agera reaktivt. Tillsammans med Roxtec International AB har vi i PipeChain tagit ett steg mot att underlätta för företag att göra mer proaktiva och hållbara transportval. Roxtec International är redan engagerade i olika miljöinitiativ, inklusive användning av hållbara bränslen och kompensation för transportavtryck genom trädplantering. Genom att inkludera miljödata som en ny dimension i transportvalen, hoppas vi kunna möjliggöra transportalternativ med hänsyn till miljön utifrån parametrar som vikt, sträcka och fordonstyp.

Ökade krav med det nya CSDR-direktivet

Företag, särskilt de som bedriver verksamhet som kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet, måste möta kraven på hållbarhetsrapportering och ökad transparens, framför allt med det nyligen antagna EU-direktivet CSRD. Utöver det måste företag även inlämna en miljörapport senast den 31 mars för det föregående året. CSRD-direktivet, även känt som Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nyligen infört EU-direktiv som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten i företagens hållbarhetsrapportering. Det är skapat för att ge rätt förutsättningar för EU att nå sitt Net Zero-mål till 2050 och ersätter det tidigare NFRD (Non Financial Reporting Directive)-direktivet vilket sätter betydligt större krav på de företag som omfattas av det. Och det är inte bara ett pappersarbete, utan det handlar om att ta ansvar för företagets agerande och leda vägen mot en mer hållbar framtid.

Från och med räkenskapsåret 2024 omfattas alla stora EU-företag av CSRD-direktivet och de första rapporterna ska lämnas år 2025 (företag som redan omfattas av NFRD). Det innebär att företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier måste rapportera enligt CSRD: mer än 250 anställda, omsättning på mer än 40 miljoner euro och/eller balansomslutning på mer än 20 miljoner euro. Börsnoterade små och medelstora företag omfattas av förenklade krav fram till år 2026 med rapportering år 2027.

Utmaningar inom transportsektorn

Hållbarhetsrapporteringen ska innehålla hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter, påverkan på miljön, respekt för mänskligheten och sociala frågor, samt bolagsstyrning. Några av de utmaningar som kan uppstå är den komplexa och tidskrävande processen för datainsamling och analys av hållbarhetsprestanda, där företagen ofta behöver samla in data från olika källor och system, samtidigt som det kan vara svårt att hitta tillförlitlig information om exempelvis utsläpp från leverantörer.

Positiva aspekter

Att uppfylla direktivet kräver både resurser och kompetens inom företagen. Utöver detta kan kostnaderna för att uppfylla direktivets krav vara betydande, inklusive investeringar i IT-system och utbildning av personal, samt kräver en förändring av både företagskulturen och arbetsprocesser. Slutligen kan CSRD-direktivet skapa en ojämn konkurrenssituation mellan företag, där större företag kan ha mer resurser gentemot mindre aktörer. Däremot finns det även positiva aspekter med de ökade kraven och potential för stora fördelar. Genom att förbättra sina hållbarhetsinitiativ kan företag inom transportsektorn, utöver att bidra till en mer hållbar utveckling och minskat klimatavtryck, kommunicera sin rapport öppet med marknaden och andra intressenter.

En möjlighet till proaktivitet

Vårt fokus under utvecklingen av tilläggsfunktionen har varit att tillhandahålla relevant information på ett samlat och jämförbart sätt. Det i sin tur hoppas vi ger företag en ökad möjlighet att vara proaktiva i sin transportplanering och gör det enklare att möta de nya EU-kraven. Att ha tillgång till rätt information är avgörande för att kunna analysera, optimera och fatta hållbara beslut. Med rätt förutsättningar kan företag göra sina insatser synliga och mätbara, vilket i sin tur leder till ett mer hållbart företagsbeteende. Genom att inkludera miljödata i sina årsbokslut, publicera sammanställningar på fraktdokument och interna portaler samt erbjuda transparenta och trovärdiga hållbarhetsrapporter, kan företag visa sitt engagemang för miljön och samtidigt stärka sitt varumärke. Det handlar inte bara om att sälja produkter eller tjänster längre, det handlar om att skapa en hållbar framtid för oss alla. De ökade kraven kommer med utmaningar, men innebär också en positiv utveckling för ett mer hållbart agerande. Företagen behöver sätta sig in i vad CSRD-direktiven betyder för det enskilda företaget och vilka åtgärder som behöver vidtas för att leva upp till dem. Att navigera dessa nya vägar kräver både mod och uthållighet, men det är vägen mot en ljusare framtid för oss alla.

Mats Nilsson är Senior Key Account Manager, PipeChain SCM Tyringe.

Fler nyheter

DHL Express rankas högt som arbetsplats

DHL Express uppger i ett pressmeddelande att företaget återigen har rankats högt i Great Place to Works (GPTWs) årliga rankning av certifierade företag, vilket är ett erkännande av en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig engagerade.

Läs mer »

Ny byggs Panattoni Landvetter

Amerikanska fastighetsutvecklaren Panattoni uppför ytterligare en logistikfastighet i Sverige. Den här gången gäller det ”Panattoni Landvetter” – en citynära logistik- och industrifastighet i anslutning till riksväg 40 och i närhet till Göteborg Landvetter Flygplats och Göteborgs Hamn.

Läs mer »