Ökande andel kvinnor i supply chain ledande roller

För femte året i rad har Gartner och AWESOME genomfört studien Women in Supply Chain Survey i 223 större företags supply chain organisationer. Syftet med studien är att följa hur kvinnors representation i supply chain ledande roller utvecklas över tid. 

Av årets studie kan konstateras att den kvinnliga representationen generellt sett har ökat från 39 % till 41 %, vilket är en toppnotering. Därmed har andelen kvinnor i supply chain ledande roller ökat från 35 % till 41 % sedan undersökningen genomfördes första gången 2016. 

Minst andel på de högsta positionerna

Flest kvinnor återfinns i de roller som ingår i kategorin ”First-Line Managers and Supervisors”, 33 %. Minst andel kvinnor, 15 %, återfinns på de allra högsta supply chain positionerna; ”Chief Supply Chain Officers/Senior Vice Presidents, Executive Vice Presidents och Chief Purchasing Officers. Trots detta så har representationen ökat på de högsta nivåerna, liksom i stort sett i alla andra beslutsfattande roller i supply chain (se figur). 

Källa: Gartner/AWESOME

Mångfaldsarbetet stärks

Av studien framgår även att allt fler organisationer sätter tydliga mål för mångfald inklusive en balanserad könsfördelning. Sedan studien lanserades 2016 har det skett en påtaglig utveckling vad gäller mångfald. I årets studie uppger 68% att de har målinriktade initiativ för att lyfta upp kvinnor i supply chain ledande roller, att jämföra med 46% 2016. 23 % uppger att de har generella program för DEI (Diversity, Equity and Inclusion). 

Många lämnar – karriärmöjligheter saknas

54% av respondenterna uppger att det blir svårare att behålla kvinnor som är mitt i karriären. Orsaken är att de saknas ytterligare karriärmöjligheter för dessa nyckelpersoner, vilket gör att många kvinnor väljer att hoppa av supply chain karriären och i stället övergå i någon annan typ av roll. 

Hela rapporten kan laddas ner här.

https://www.gartner.com/en/supply-chain/trends/2021-women-in-supply-chain-survey-highlights

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »