Ökande andel kvinnor i supply chain ledande roller

För femte året i rad har Gartner och AWESOME genomfört studien Women in Supply Chain Survey i 223 större företags supply chain organisationer. Syftet med studien är att följa hur kvinnors representation i supply chain ledande roller utvecklas över tid. 

Av årets studie kan konstateras att den kvinnliga representationen generellt sett har ökat från 39 % till 41 %, vilket är en toppnotering. Därmed har andelen kvinnor i supply chain ledande roller ökat från 35 % till 41 % sedan undersökningen genomfördes första gången 2016. 

Minst andel på de högsta positionerna

Flest kvinnor återfinns i de roller som ingår i kategorin ”First-Line Managers and Supervisors”, 33 %. Minst andel kvinnor, 15 %, återfinns på de allra högsta supply chain positionerna; ”Chief Supply Chain Officers/Senior Vice Presidents, Executive Vice Presidents och Chief Purchasing Officers. Trots detta så har representationen ökat på de högsta nivåerna, liksom i stort sett i alla andra beslutsfattande roller i supply chain (se figur). 

Källa: Gartner/AWESOME

Mångfaldsarbetet stärks

Av studien framgår även att allt fler organisationer sätter tydliga mål för mångfald inklusive en balanserad könsfördelning. Sedan studien lanserades 2016 har det skett en påtaglig utveckling vad gäller mångfald. I årets studie uppger 68% att de har målinriktade initiativ för att lyfta upp kvinnor i supply chain ledande roller, att jämföra med 46% 2016. 23 % uppger att de har generella program för DEI (Diversity, Equity and Inclusion). 

Många lämnar – karriärmöjligheter saknas

54% av respondenterna uppger att det blir svårare att behålla kvinnor som är mitt i karriären. Orsaken är att de saknas ytterligare karriärmöjligheter för dessa nyckelpersoner, vilket gör att många kvinnor väljer att hoppa av supply chain karriären och i stället övergå i någon annan typ av roll. 

Hela rapporten kan laddas ner här.

https://www.gartner.com/en/supply-chain/trends/2021-women-in-supply-chain-survey-highlights

Fler nyheter

DHL har levererat 1 miljard doser Covid-19-vaccin

Sedan december 2020 har DHL skickat en miljard vaccindoser till mer än 160 länder i kampen mot Covid-19. Pandemin har blivit den största globala hälsokrisen på över ett sekel. Regeringar, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter har fokuserat på att begränsa viruset, påskyndat vaccinationsprogram för att hålla befolkningen säkra och sett till att ekonomier återhämtar sig snabbt.

Läs mer »

SCE #4 2021

Tema: Supply Chain Network Design. Planering och Optimering Supply Chain Design på frammarsch Högkonjunktur för strategisk supply chain-utveckling Äntligen får supply chain och logistik toppledningens uppmärksamhet Kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik Hur mycket effektivare blir citylogistiken av stadsterminaler? Och som vanligt mycket annat!

Läs mer »