Once upon a time – Part 2

AV HANS BERGGREN OCH DANIEL LARSON

Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Än idag undrar man hur detta kunde ske, eftersom all teknik funnits på plats länge, men ack så svårt det varit för supply chain-världen att lyckas. Men så en dag hittade den danska industrikoncernen LINAK nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.

Nyckeln öppnade upp ögonen för det visionära ledarskapet och LINAK:s mycket starka vilja att lyckas. Dessutom var ledarskapet inkluderande på så vis att både leverantörer och kunder engagerades i LINAKs supply chain-vision. Tillsammans insåg ledningen och övriga engagerade medarbetare att förändring förverkligas via maximalt digitaliserad informationsdelning som skapar gemensamma insikter till förbättrade flöden och omedelbara vinster. LINAK är en dansk industrikoncern med cirka 600 miljoner euro i omsättning och 2 500 anställda. De har huvudkontoret i Guderup i södra Danmark och finns i 35 länder. Historien om kundvisionen som blev verklighet, började med att LINAK och PipeChain kom i kontakt och insåg att båda företagen delade den gemensamma visionen: Att digitalisera LINAK:s hela supply chain för högsta möjliga servicegrad (tillgänglighet) till lägsta möjliga kostnad.

Historien om kundvisionen är sann

Det häftiga med vår gemensamma vision är att den blev verklighet och att LINAK på fem år i stort sett realiserat sin supply chain-vision. Vi beskrev tankarna bakom och det som möjliggjorde den realiserade visionen, i vår tidigare artikel ”Once upon a time…” i Supply Chain Effect nummer 6, 2022. I denna artikel beskriver vi fler detaljer kring hur och vad vi gjorde.

Utmaningen

Utmaningen var att bygga en maximalt digitaliserad supply chain för LINAK som möjliggjorde en effektivare och styrbar supply chain end-to-end. Det innebar att fler än 20 dotterbolag och deras verksamheter, deras olika ERP-system, flera hundra leverantörer och ett hundratal kunder skulle kopplas upp och hanteras i det digitaliserade flödet.

Hur tog vi oss an utmaningen?

Projektet startade som sagt för ungefär fem år sedan och då befann sig LINAK i så kallad ”Reactive mode”, det vill säga hela organisationen jobbade utifrån att agera på det som sker och därutöver göra sitt bästa för att lösa de problem som uppstår. Projektets första ambition var att i största möjliga mån förflytta LINAK till en fas där de allvarligaste problemen kunde förutses, ”Anticipating mode”, och därmed kunna agera innan problem uppstår och innan de börjar kosta pengar. När LINAK väl lyckades med detta fortsatte projektet mot en allt bredare utrullning av en digitalisering och processförbättring i samarbetet med både kunder, leverantörer och transportörer. Syftet var att dels förbättra samarbetet med kunder och leverantörer, dels att möjliggöra en smartare styrning och flexiblare hantering av logistikflödena.

De viktigaste stegen i LINAKs framgångsrika förändringsresa har varit:

1. Digitaliseringen av en fabrik och av prognos-till-leveransprocessen med fem leverantörer.

2. Uppkopplingen/digitaliseringen av samtliga cirka 20 dotterbolag (siter) och deras mer än 250 leverantörer i prognos-till-leveranspro- cessen, inklusive visualiseringen av LINAKs lagersaldon och bruttobehov.

3. Implementeringen av VMI (Vendor Managed Inventory) med ett urval av strategiska leverantörer.

4. Uppkopplingen av tre stora transportörer i det digitala flödet gentemot LINAKs dotterbolag.

5. Involveringen av kunderna i digitaliseringen genom att implementera både EDI (inklusive automatisk PDF-tolkning/-konvertering) och webb-shop.

Nästa steg för LINAK är att i PipeChain-plattformen visualisera lagersaldon och bruttobehov även från ett urval av LINAKs kunder och att introducera en mobil-app för order-till-leverans-processen hos de kunder som kan effektivisera sin relation med LINAK med hjälp av mobil-appen.

Resultat av förändringsarbetet

LINAK menar att de främsta resultaten av förändringsarbetet hittills är:

• Att de via PipeChain-plattformen har etablerat en ”single point of digital communication” för alla sina leverantörer och kunder.

• Att de via plattformen och samarbetet med PipeChain har en ”speaking partner” för alla sina tankar och idéer för hur supply chain-vi- sionen ska förverkligas.

• Att mer än 85 procent av inköpsorderraderna gentemot leverantörsledet nu hanteras automatiskt, från order till leverans.

• Att mer än 80 procent av alla leveranser och relaterad information om leveransstatus (ETD, ETA) är automatiskt monitorerade.

• Att leverantörer och transportörer automa- tiskt utvärderas på basis av kritiska KPIer i syfte att ständigt förbättra gemensamma flöden.

• Att kundprocesserna, trots att dessa går långsammare att digitalisera, ändå uppnått en digitaliseringsgrad om ca 20 procent och är i snabb tillväxt.

Att orkestrera sin supply chain var LINAKs vision

Idag använder LINAK PipeChains lösning för att planera, styra och skapa en ökad konkurrenskraft för flöden som berör fler än 20 egna dotterbolag, inklusive fler än 250 leverantörer och 60 kunder – alltsammans med ett globalt supply chain-perspektiv. Hela lösningen är uppsatt i ett end-to-end-flöde som kan övervakas och i relevanta delar styras via PipeChain, oavsett vilka affärssystem som används i LINAKs affärsområden och dotterbolag. Kort sagt, LINAK befinner sig nu i det mycket förmånliga läget att de effektivt kan orkestrera sin supply chain utifrån marknadens behov, vilket var vår gemensamma vision när vi startade förändringsresan.

Hans Berggren är vd i PipeChain-gruppen.

Daniel Larson är visonär Supply Chain-konsult inom affärsområdet PipeChain SCM.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »