Once upon a time …

AV HANS BERGGREN OCH DANIEL LARSON

Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Man undrar än idag hur detta kunde hända. All teknik fanns redan på plats, men ack så svårt supply chain-världen hade att lyckas. Så en dag hittade en företagsledning i en nordisk industrikoncern nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.

Nyckeln öppnade upp ögonen för det visionära ledarskapet och en mycket stark vilja att lyckas. Dessutom var ledarskapet inkluderande på så vis att både leverantörer och kunder engagerades i supply chain-visionen. Tillsammans insåg de att förändring förverkligas via maximalt digitaliserad informationsdelning, som skapar gemensamma insikter till förbättrade flöden och omedelbara vinster.

När vårt företag, PipeChain, grundades 1999 byggde visionen på att det var automatisk lagerpåfyllnad via så kallad vendor managed inventory (VMI), baserad på informationsdelning av lagersaldon, bruttobehov, faktiska leveranser och ett antal andra kritiska parametrar, som skulle revolutionera världens supply chains. Våra egna insikter har sedan dess lett oss fram till att vi nu snarare ser en evolution framför oss. Evolutionen drivs av en allt högre grad av digitaliserade flöden inom supply chains, en allt större delning av kvalitativa flödesdata och allt bättre förutsättningar för att bygga ett bra beslutsstödjande, molnbaserat systemstöd. Och framgången skapas tillsammans med våra kunder och deras leverantörer och kunder.

Historien är sann

Den inledande historien om kundvisionen i supply chain-världen som blev verklighet, är helt sann och den avser en av våra kunder som på fem år i stort sett realiserat sin supply chain-vision. Här beskriver vi grunden för framgångssagan. I en kommande artikel avslöjar vi vilken kund det är, men låt oss vänta lite med det för att inte tappa bort syftet med dagens artikel. Syftet är att dela med oss av vilka metoder man kan använda för att skapa supply chain-vinster tillsammans med sina leverantörer och kunder genom att:

A. Successivt öka sin digitalisering.

B. Variera omfattningen och bredden av sin informationsdelning för omedelbara vinster.

C. Segmentsvis införa nya, smartare försörjningskoncept där mognadsgraden för detta är hög, med syftet att öka vinsterna.

Alltsammans började med att vi år 2017 tillsammans med kunden – ett mångmiljardbolag med ett flertal fabriker i Europa respektive USA – etablerade en gemensam bild av var man befann sig i sin mognadsgrad för sitt supply chain-arbete. Utifrån den klassiska Gartner-modellen ”Reacting – Anticipating – Collaborating – Orchestrating” kunde vi konstatera att kunden i huvudsak arbetade reaktivt. I Gartners modell definieras mognadstegen så här:

1. Reacting – Can I cover tomorrow’s order(s)?

2. Anticipating – Can I produce to the existing demand plan?

3. Collaborating – Can my suppliers meet my business opportunities?

4. Orchestrating – How do I maximize revenue and profitability through an orchestrated demand response?

Att gå från Reacting till Anticipating

Utifrån kundens vision att digitalisera hela sin supply chain och målet att successivt arbeta mot den visionen, sattes vår lösning PipeChain först upp för en enskild fabrik för prognos-order-leverans-flödet med fem leverantörer. Även material- och produktionsplaner lades in för produkterna i flödet, med saldon och bruttobehov. Allt för att verifiera att Steg 2 i mognadsstegen framgångsrikt skulle kunna nås vid en bredare utrullning mot leverantörsbasen. Därefter lades ett 20-tal dotterbolag med fabriker in (kunden körde därmed även PipeChain-till-PipeChain-flöden inom koncernen i och med att de arbetade med tre olika affärssystem) samt kopplade successivt upp hela leverantörsbasen, bestående av totalt 250 leverantörer. PipeChain användes så här långt för processautomation för att effektivt styra hela prognos-order-leveransflödet, för visibilitet över materialtillgänglighet och saldokontroll (så kallad ”skugg-VMI” eller ”skuggplanering”) samt i vissa flöden för automatiskt beräknad påfyllnad via renodlad VMI (vendor managed inventory).

Att gå från Anticipating till Collaborating
Med syftet att även fånga in fler affärsmöjligheter genom den nu högeffektiva set-upen för egna fabriker och leverantörer, startades arbetet med att koppla på så många kunder som möjligt utifrån ett ”Steg 2”-perspektiv. Här användes både klassisk EDI, webbportal och automatisk tolkning av PDF-orderflöden. EDI användes naturligtvis gentemot de kunder som var både mogna och intresserade. Webbportalen användes gentemot kunder inom specifika segment, där kundens produkter också skulle presenteras för ökat värdeskapande. Automatisk PDF-tolkning adderades för att säkra maximal automatisk inläsning av kundorder direkt in i vår kunds affärssystem. Därmed hade kunden tre lösningar för att nå maximal digitalisering mot sin kundbas. På lite längre sikt är ambitionen att, för delar av kundflödet, även fånga material- och produktionsplaner, saldon och bruttobehov för produkterna för att även på kundsidan uppnå visibilitet över behov och materialtillgänglighet (”skugg-VMI”, utifrån ”does supply meet demand”).

Visionen: Att orkestrera sin supply chain
Idag använder kunden vår lösning för att planera, styra och skapa ökad konkurrenskraft för flöden som berör fler än 20 egna dotterbolag, inklusive fler än 250 leverantörer och 60 kunder och med ett globalt supply chain-perspektiv. Hela lösningen är uppsatt i ett end-to-end-flöde som kan övervakas och i relevanta delar styras via PipeChain, oavsett vilka affärssystem som används i kundens affärsområden och dotterbolag. Kunden befinner sig nu i det mycket förmånliga läget att de effektivt kan orkestrera sin supply chain utifrån marknadens behov. Kundvisionen är inom räckhåll. Fortsättning följer.

Hans Berggren, vd PipeChain.

Daniel Larson är visonär Supply Chain-konsult på PipeChain SCM.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »