Order Nordic fördubblar sin AutoStore

Order Nordic, en av Nordens ledande distributörer av hemelektronik, bygger ut sitt befintliga AutoStore-anläggning med hjälp av Element Logic och fördubblar kapaciteten till 40 000 lagerplatser. 

Redan 2018 när Order Nordic installerade sitt befintliga AutoStore var planen att snabbt och enkelt kunna skala upp kapaciteten i linje med bolagets tillväxtstrategi. För att möta den tillväxt som bolaget haft under 2019 och framförallt 2020 har plockkapaciteten sedan tidigare utökats med nio nya robotar och tre nya plockstationer för att bibehålla snabba och säkra leveranser till kunderna. 

20 000 nya lagerplatser i AutoStore
Under hösten 2020 kommer Order Nordic utöka sitt lager med 1 900 m2 samt installera 20 000 nya lagerplatser i AutoStore för att tillgodose kundernas leveranskrav både inom retail- och e-handel på den nordiska marknaden.

– Vår tillväxt har under 2020 varit över förväntan samt att vi under våren inlett ett 3PL-sammarbete med e-handelsbolaget MinFot. Detta gör att vi nu, helt enligt vår tillväxtstrategi, behöver öka vår lagerkapacitet ytterligare. Då Element Logic vid tidigare installeringar visat på stort kunnande och leveranssäkerhet föll valet även denna gång på dem som leverantör säger Magnus Jönsson, Logistikchef på Order Nordic.

Även vid denna utbyggnad är det viktigt för Order Nordic att kunna skala upp kapaciteten ytterligare. Därför kommer det t.ex. förberedas för ytterligare åtta plockstationer som kan sättas i bruk på kort tid. Installationen av de nya lagerplatserna i AutoStore sattes igång i slutet av augusti och planeras vara klart i mitten av oktober. 

Order Nordic är en av de ledande distributörerna inom hemelektronik i Norden och erbjuder sina kunder ett brett sortiment som levereras till hela Norden från deras högautomatiserade lager i Helsingborg.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »