Order-to-fulfilment: Är den perfekta leveransen mer än en vision?

Oavsett om vi är på jobbet eller beställer som privatpersoner så vill vi att varorna finns på hyllan och levereras dit vi vill, när vi vill, i oskadat skick och på ett hållbart sätt. Detta är lite förenklat vad företagen Oracle och Accelalpha kommer att fokusera på vid seminariet From order to fulfilment – Achieving Perfect Delivery” den 13 februari i Stockholm. Med på scenen finns även kunden SSAB och SCE medverkar som mediapartner.

– Många företag sitter med en fragmenterad uppsättning IT-system i olika delar av sin organisation. Det här skapar ofta svårigheter i order-till-leveransprocessen, vilket vi menar att vi har en lösning på, säger Emir Musabasic, som är Supply Chain & Logistics Management Account Director på Oracle.

Överbryggar fragmenterade IT-strukturer

För att undvika silos och få en smidigare och mer väl fungerande order-till-leveransprocess förordar Emir en lösning som läggs ovanpå befintliga IT-system och integrerar de typiska momenten i en beställningsprocess; order, lagerhantering, flexibel transport och leverans – inklusive en effektiv hantering av internationella handelsprocesser, regelverk och tull.

– I grunden är det vår integrerade supply chain-svit Oracle Logistics Cloud som vi vill att fler supply chain- och logistikansvariga ska känna till. De olika lösningarna som vi erbjuder kan integreras med befintliga IT-lösningar och knyta samman order-till-leveransprocessen, och därmed överbrygga en fragmenterad IT-struktur oavsett vilket ERP-system som används, förklarar Emir.

Prioriterad ledningsfråga

Sedan pandemin har efterfrågan ökat kraftigt på mjukvaror som ger ökad visibilitet och kontroll över logistik- och transportflöden. Samtidigt har frågan fått stor prioritet på företagsledningsnivå, eftersom störningar i leveranskedjorna utsätter företag för potentiellt mycket allvarliga konsekvenser för både kundrelationer, varumärke och lönsamhet.

– Frågan om tillgänglighet och leveransförmåga har blivit högprioriterad och hamnat på företagsledningens bord, vilket är väldigt positivt. Vi ser även att de medelstora företagen har börjat efterfråga lösningar som tidigare främst har köpts av de riktigt stora bolagen, säger Martin Carlsen, som själv har jobbat på Oracle i nästan sex år, och sedan tre år är Director Consulting Services på Accelalpha, ett konsultföretag specialiserat på att implementera och integrera Oracles mjukvaror.

Partners för implementering

Oracle har en egen konsultverksamhet och arbetar även med partners som Accelalpha för implementering och integration av sina mjukvaror.

– Inom logistik och supply chain är Accelalpha en av våra absolut främsta partners med lång och bred erfarenhet av området. Att vi arbetar med erfarna partners beror på att vi har konstaterat att implementeringarna av våra mjukvaror blir mycket mer framgångsrika då, säger Emir.

Accelalpha är ett globalt verksamt konsultföretag som enbart arbetar med Oracles mjukvaror, främst inom supply chain och nästan enbart med molnlösningar.

– Vi tror på cloud eftersom den modellen ger en snabb implementering där det går att komma igång snabbt och därefter förbättra och finjustera. Allt behöver inte fungera 100 procent perfekt dag ett, utan det räcker ofta bra med 80 procent, säger Martin och betonar att cloud-lösningar har medfört att de långa ofta komplicerade implementeringarna numera är historia, vilket gör mjukvarorna till en överkomlig investering för de flesta företag.

Hållbarhet och supply chain

En annan stark trend är att företag ser hållbarhet och ESG som högprioriterade frågor. Mot den bakgrunden är supply-chain mjukvaror redskap för att agera mer hållbart och för att samla in och rapportera data.

– Vi ser att många företag använder de data som supply chain-mjukvarorna fångar som grund för prisförhandlingar med transportörer, val av mer hållbara transporter och inte minst för mätning och rapportering av sitt hållbarhetsarbete. En perfekt leverans handlar alltså inte bara om att leverera snabbt och korrekt, utan också hållbart, säger Martin.

Det kostnadsfria seminariet “From order to fulfilment – Achieving Perfect Delivery” genomförs den 13 februari på Grand Hotel i Stockholm, kl 8.30-13.00 inklusive lunch. Mer information och anmälan!

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »