Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

OVÄNTAD LJUSNING FÖR SVENSK EXPORT

”Exportföretagens prognoser har stärkts påtagligt,” konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. Business Swedens Exportchefsindex (EMI) visar på en oväntat stark återhämtning under andra kvartalet och steg med 4,6 enheter till 52,2, jämfört med föregående tremånadersperiod. Delindex för förväntad exportförsäljning de närmaste tre månaderna ökade med hela 11,1 enheter till 58,1.

Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer visade på oväntat stark optimism andra kvartalet.

 – Flertalet delindex ökade och ligger nu över eller nära 50-strecket. Vi ser att trots dämpade tillväxtutsikter i världsekonomin har allt fler svenska exportföretag en optimistisk syn, förklarar Lena Sellgren.

EMI ökade med 4,6 enheter till 52,2, från 47,6 första kvartalet. Det var särskilt exportföretagens syn på tre månaders sikt som bidrog till att lyfta EMI men även synen på nuläget bidrog till uppgången. EMI nuläge steg med 2,4 enheter till 55,6. Samtidigt återhämtade sig EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, med en uppgång på 6,8 enheter till 48,9. Mest utmärkande var de framåtblickande delindexen för exportförsäljning och lönsamhet. Delindex för förväntad exportförsäljning på tre månaders sikt ökade med hela 11,1 enheter till 58,1. Även index för lönsamhet i exportförsäljningen steg kraftigt med 12 enheter till 51,8.

– Några tänkbara förklaringar till den positiva synen är att många exportföretag har draghjälp av den ihållande svaga svenska kronan, att inflationen fortsätter att falla tillbaka mot inflationsmålet och att centralbankerna närmar sig mållinjen för sina styrräntehöjningar, tillsammans med minskade störningar i leverantörskedjorna.

En ytterligare bidragande faktor är att svensk exportindustri sitter på många av de hållbara produkter, tjänster och lösningar som efterfrågas runtom i världen i omställningen till en fossilfri global ekonomi.

– Det positiva tonläget bland exportföretagen var oväntat eftersom världsekonomin bromsar in, inte minst i Europa dit tre fjärdedelar av exporten går, avslutar Lena Sellgren.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »