Packrobotar till Amazon

Att automatisera plock och pack är ett hett önskemål från de flesta. Kostnaderna för plockning och packning utgör huvudparten av kostnaden i en lagerverksamhet. Amazon går i täten även inom detta område och installerar automatsik packning i sina 55 amerikanska lager/fulfilment centers. Enligt företagets beräkningar kommer automationen att ta bort 24 packarbetare på varje anläggning, vilket innebär cirka 1 300 medarbetare totalt.

Redan för några år sedan började Amazon testa den automatiserade packningen, där varor färdas längs ett transportband, scannas och automatiskt packas i kundanpassade leveranslådor.

Amazon bedömer att investeringen i den automatiserade packningen kommer att betala sig på två år. En packmaskin kostar cirka 10 miljoner kronor och därutöver tillkommer driftskostnader. Målsättningen är att reducera personalkostnader och öka lönsamheten i verksamheten genom att automatisera de mest arbetsintensiva lageraktiviteterna.


.

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »