Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Paketindex: Minskad försäljning, fler paket och färre returer

Antalet skickade paket från e-handel till konsument fortsätter att öka under årets tredje kvartal. Totalt ökade paketvolymen med 9,2 procent jämfört med samma period i fjol. Detta trots att försäljningen inom e-handeln minskade. Det visar Transportföretagens Paketindex för juli-september.

– Vi ser en fortsatt trend där konsumenter väljer att köpa fler men billigare varor. Detta i spåren av att många svenskar har en ansträngd ekonomi. Nu närmar vi oss flera stora högtider och vi vet därmed att transporterna kommer fortsätta öka, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Under tredje kvartalet skickades 45 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige. Det är en ökning med 9,2 procent i jämförelse med samma period föregående år. Totalt över året har paketvolymerna ökat med 7,1 procent.

Färre returer

Det senaste året har e-handelns returer fått stor uppmärksamhet. Under tredje kvartalet minskade antalet returer med 9,1 procent i jämförelse med föregående år. Totalt returnerades cirka 5 miljoner e-handelspaket, vilket är det lägst uppmätta antalet returer sedan 2021.

– Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där allt fler väljer att handla på nätet. Returer är en naturlig del av handeln, men vi ser positivt på att returerna ser ut att bli färre under 2023. Här är en delförklaring att flera e-handlare har börjat ta betalt för dessa, säger Tina Thorsell.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »