Girish Rishi, CEO Blue Yonder

Panasonic förvärvar Blue Yonder – värderas till 72 miljarder kronor

Panasonic Corporation förvärvar Blue Yonder – en globalt ledande aktör för digitala end-to-end-lösningar i supply chain. Panasonic förvärvade redan i juli 2020 20 % av aktierna i Blue Yonder och förvärvar nu resterande 80 % av bolagets aktier. Sammantaget kostar förvärvet Panasonic 8,5 miljarder USD, vilket innebär att Blue Yonder värderas till cirka 72 miljarder kronor. Säljare är Mountain Capital och Blackstone.

Med förvärvet stärker Panasonic sin position inom tekniklösningar för supply chain som understöds av AI/ML och IoT för att ge företag möjligheter att bättre förutse och agera proaktivt på händelser i försörjningskedjan. I ett pressmeddelande konstaterar de båda bolagen att de tillsammans kommer att kunna erbjuda en unik möjlighet för företag att automatisera sina försörjningskedjor och öka tillgången till vital realtidsinformation som både resulterar i ökad effektivitet och hållbarhet, och därmed accelerera den gemensamma visionen av den autonoma försörjningskedjan.

Förvärvet är ett resultat av ett partnerskap som de båda bolagen inledde redan 2019 och som senare samma år resulterade i bildandet av ett gemensamt japanskt joint-venture. Sommaren 2020 förvärvade Panasonic 20 % av Blue Yonder och fick plats i bolagets styrelse, och ny förvärvas alltså hela verksamheten. Blue Yonder kommer att ingå i affärsområdet Panasonic Connected Solutions men behålla sitt eget varumärke.

AI/ML-driven försörjningskedja

Blue Yonder (som tidigare hette JDA Software) erbjuder en end-to-end-plattform som drivs av artificiell intelligens och maskininlärning och fungerar som ett intelligenscenter för globalt verksamma företag inom retail, tillverkning och logistik. Den molnbaserade plattformen – Luminate – hanterar sömlöst planering och exekvering i försörjningskedjan, integrerat på en plattform.

– Jag är glad över att berätta att Blue Yonder nu blir en del av Panasonic. Samgåendet är resultatet av tre års samarbete där Panasonic först var vår kund och därefter vår partner. Vi har utvecklat ett ömsesidigt förtroende och har en gemensam vision för en autonom försörjningskedja som bidrar till både ett bättre liv och en mer hållbar värld, säger Girish Rishi, CEO på Blue Yonder.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »