Per Öhagen, tillträdande VD för Nefab Group

Per Öhagen utsedd till vd för Nefab Group

Styrelsen i det globalt verksamma förpackningsföretaget Nefab Group har utsett Per Öhagen till ny VD. Närmast kommer Per från tjänsten som Executive Vice President på Posten Norge AS, med ansvar för affärsområdet e-handel och logistik. Han tillträder sin nya tjänst den 1 april 2022.

– På styrelsens vägnar är jag glad att meddela att Per Öhagen börjar som ny VD och koncernchef för Nefab Group. Per har värdefull erfarenhet från flera företag inom logistikbranschen, där han har haft ett flertal chefspositioner. Han är väl rustad att genomföra Nefabs ambitiösa tillväxtplan och leda företaget till fortsatt framgång med att spara resurser i försörjningskedjor, säger Magdalena Gerger, styrelseordförande i Nefab.

Per Öhagen är 50 år och har en magisterexamen i Business Logistics från Mittuniversitetet och examen från IESE Business Schools Executive Management Program. De senaste åren har han arbetat på Posten Norge AS som EVP E-commerce and Logistics Division, och dessförinnan var han Global Director, Integrated Logistics på JF Hillebrand Group AG och Managing Director på Lagena Distribution AB.

– Jag är glad över att anta rollen som ny VD och koncernchef för Nefab Group och ser fram emot att växa företaget globalt. Nefabs ledande marknadsposition, starka varumärke och innovativa portfölj är en bra plattform för fortsatt lönsam tillväxt, säger Per Öhagen.

Nefab sparar miljömässiga och finansiella resurser genom att optimera försörjningskedjor. Vi gör detta genom att innovera tillsammans med våra kunder för att skapa smartare förpacknings- och logistiklösningar. Med mer än 70 års erfarenhet kombinerat med kompetens och närvaro i mer än 30 länder erbjuder vi globala lösningar och lokal service över hela världen till företag inom branscher som Telecom, Datacom, Energi, Fordon, Healthcare, Flyg och Lithium Batterier. Försäljningen 2020 uppgick till 5,1 miljarder SEK och antalet anställa i koncernen är ca 3 000.

Fler nyheter

Framtida kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik

Att erbjuda en enhetlig och sömlös kundupplevelse för integrerade fysiska butiker och onlinekanaler har blivit en hygienfaktor snarare än en konkurrensfördel för svensk handel. Denna utveckling driver en transformation med omstrukturerade logistiknätverk och mer tvärfunktionellt arbete inom organisationer, vilket leder till mer komplexa och sammanflätade kompetensbehov för framtidens omnikanal. I det följande beskrivs fem roller, personas, som författarna menar behövs i detaljhandelns omnikanallogistik.

Läs mer »