Personalbristen inom transport och logistik påverkar företagens resultat

Branschstudien ”How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?” från Descartes visar på ett tydligt samband mellan hur företag inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik lyckas behålla sin logistikpersonal och företagens resultat.

– Det är tydligt att företagens brist på kvalificerad personal påverkar det finansiella resultatet, servicen gentemot kunderna och möjligheten att hantera högsäsongerna på ett bra sätt. Här behöver företagen inom transport och logistik jobba medvetet med sin rekrytering och ha ett agilt förhållningssätt till den skiftande efterfrågan som råder på olika marknader, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Studien genomfördes i slutet av 2023 i samarbete med SAPIO Research. Totalt intervjuades 1 000 personer som är verksamma inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik. Utöver respondenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland fanns även deltagare från flera europeiska länder samt USA och Kanada. Resultaten visar att det är företag i transportbranschen och inom lagerverksamhet som lider mest av personalbristen.

– Trots minskad ekonomisk tillväxt har den allmänna uppfattningen varit att bristen på arbetskraft skulle avta de senaste åren, men det verkar inte stämma. Det bekräftas av att 76 procent av de tillfrågade anger att det råder betydande brist på kvalificerad personal, berättar Lars Persson och framhåller att undersökningen visar att företag inom supply chain och logistik kämpar med att rekrytera kvalificerad personal. En utmaning som kommer att fortsätta även framöver.

Studien tittade bland annat på personalomsättningen. Resultatet visade att andelen företag inom transportsektorn med hög personalomsättning  ökade från 61% till 65%, medan företag med lägre personalomsättning såg en minskning från 61% till 57%. I Norden (70 %) och Frankrike (68 %) var andelen företag som upplevde transportverksamheten som mest drabbad av personalbrist, högre jämfört med andra regioner.

Fler nyheter

DHL Express rankas högt som arbetsplats

DHL Express uppger i ett pressmeddelande att företaget återigen har rankats högt i Great Place to Works (GPTWs) årliga rankning av certifierade företag, vilket är ett erkännande av en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig engagerade.

Läs mer »

Ny byggs Panattoni Landvetter

Amerikanska fastighetsutvecklaren Panattoni uppför ytterligare en logistikfastighet i Sverige. Den här gången gäller det ”Panattoni Landvetter” – en citynära logistik- och industrifastighet i anslutning till riksväg 40 och i närhet till Göteborg Landvetter Flygplats och Göteborgs Hamn.

Läs mer »