Personalbristen inom transport och logistik påverkar företagens resultat

Branschstudien ”How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?” från Descartes visar på ett tydligt samband mellan hur företag inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik lyckas behålla sin logistikpersonal och företagens resultat.

– Det är tydligt att företagens brist på kvalificerad personal påverkar det finansiella resultatet, servicen gentemot kunderna och möjligheten att hantera högsäsongerna på ett bra sätt. Här behöver företagen inom transport och logistik jobba medvetet med sin rekrytering och ha ett agilt förhållningssätt till den skiftande efterfrågan som råder på olika marknader, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Studien genomfördes i slutet av 2023 i samarbete med SAPIO Research. Totalt intervjuades 1 000 personer som är verksamma inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik. Utöver respondenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland fanns även deltagare från flera europeiska länder samt USA och Kanada. Resultaten visar att det är företag i transportbranschen och inom lagerverksamhet som lider mest av personalbristen.

– Trots minskad ekonomisk tillväxt har den allmänna uppfattningen varit att bristen på arbetskraft skulle avta de senaste åren, men det verkar inte stämma. Det bekräftas av att 76 procent av de tillfrågade anger att det råder betydande brist på kvalificerad personal, berättar Lars Persson och framhåller att undersökningen visar att företag inom supply chain och logistik kämpar med att rekrytera kvalificerad personal. En utmaning som kommer att fortsätta även framöver.

Studien tittade bland annat på personalomsättningen. Resultatet visade att andelen företag inom transportsektorn med hög personalomsättning  ökade från 61% till 65%, medan företag med lägre personalomsättning såg en minskning från 61% till 57%. I Norden (70 %) och Frankrike (68 %) var andelen företag som upplevde transportverksamheten som mest drabbad av personalbrist, högre jämfört med andra regioner.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »