Robert Jansson, affärsområdeschef SCM

PipeChain Group skapar två affärsområden

PipeChain Group AB har renodlat verksamheten i två nya affärsområden: Networks och Supply Chain Management (SCM). PipeChain Networks erbjuder molnbaserade digitala supply chain nätverk inom ett antal globala branscher, bland annat automotive och FMCG. PipeChain Supply Chain Management (SCM) utvecklar kollaborativa supply chain lösningar för i första hand större nordiska företag med global verksamhet. Typkunden för PipeChain SCM uppges vara företag som vill addera collaborative funktionalitet för att förbättra sina globala order till leverans processer. I PipeChain Networks ingår det nyligen förvärvade bolaget Encode Networks. Hans Berggren, vd för PipeChain Group är affärsområdesansvarig för Networks och Robert Jansson, partner i PipeChain blir ansvarig för affärsområdet Supply Chain Management (SCM).

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »