Den amerikanske presidenten och armégeneralen Dwight D. Eisenhower.

“Plans are nothing; planning is everything”

En del av SCE # 3/2024 handlar om supply chain planering – ett växande behovsområde i en oförutsägbar och dynamisk värld. Ordet planering kan möjligen kännas torrt och tråkigt, men i praktiken är ju planering det som vi människor till stor del ägnar oss åt. Det vill säga gör upp planer, bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Vare sig det sker vid köksbord, konferensbord eller någon annanstans är det planer vi smider, i privatlivet och på jobbet. Men det är själva planeringsprocessen som är det centrala, planen är sekundär.

Supply chain planning viktigare men svårare

Inom supply chain och logistik har planering kommit i fokus som ett resultat av pandemi, krig, varubrister och transportproblem. En konsekvens är att intresset för och efterfrågan på planeringsverktyg ökar snabbt. Och det gäller en mängd olika planeringsmjukvaror, men även mjukvaror för att i realtid upptäcka när verkligheten avviker från planerna.

Planera för avvikelser

Just det faktum att verkligheten så ofta saboterar de fina, välbalanserade planerna är en omständighet som har fått vissa att tappa tron på traditionell mer långsiktig supply chain-planering. Andra menar att det just därför är viktigare än någonsin att faktiskt planera – men inte bara för ”den perfekta leveransen”, utan för mängder av alternativa scenarion. I grunden är ju planering en önskan om att få ordning och reda på saker och ting. Vilket är svårt i en mer och mer kaotisk omvärld där det mesta, eller i alla fall väldigt mycket, faktiskt ligger utanför vår kontroll.

Agilt och snabbfotat

I en stabil, förutsägbar värld kan vi utforma detaljerade planer som föreskriver vad alla ska göra och hur det ska göras. Men i en oförutsägbar och föränderlig värld blir de detaljerade planerna snarare något negativt och ineffektivt som hämmar den kreativa anpassningsförmåga som är nödvändig. När saker förändras snabbt – exempelvis vad gäller köp- och säljmarknader, efterfrågan, resurser, teknik, regelverk med mera – krävs ett snabbfotat förhållningssätt och agerande. Här krävs en förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar, vilket innebär att planeringen behöver väga in mängder av olika risker och scenarier. Den typen av scenarioplanering blir därför allt viktigare i dagens turbulenta och dynamiska affärslandskap.

Processen det centrala

Avslutningsvis tycker jag att den amerikanske presidenten och armégeneralen Dwight D. Eisenhower (1890-1969) hade ett förhållningssätt till planering som är mer aktuellt än någonsin. “Ike” var innan han valdes till USAs president överbefälhavare för de allierade styrkorna under andra världskriget. Som militär var han formad av den föränderliga verklighet som råder i krig, med ständiga överraskningar, nya utmaningar och möjligheter. Dagens globala affärsvärld präglas på samma sätt av ett ökat kaos, där den del av planeringen som handlar om att medvetandegöra olika scenarios är helt central och mycket viktigare än ”planen”.

“Plans are nothing; planning is everything”, Dwight D. Eisenhower

Glad sommar!

Stefan Karlöf, chefredaktör

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »