PMI: Återhämtning i både industrin och tjänstesektorn

PMI-total noterades i maj till 54,0 från uppreviderade 51,9 i april, vilket är den högsta nivån på över två år och nära indexets historiska genomsnitt (54,3).

– Majutfallet stärker bilden av en ljusare industrikonjunktur. Orderingången tar de största kliven men nyanställningar dröjer vilket tyder på en ökad produktivitet i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total, men det är alltjämt endast orderingång och produktion som är i tillväxtzonen (över 50-strecket). Orderingång svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-total följt av produktion, leveranstider och lagerinköp medan sysselsättning gav ett marginellt negativt bidrag. Industriföretagens produktionsplaner uppvisar en stigande trend och i maj ökade indexet till 60,4. Det är första gången på femton månader som indexet är över 60-nivån, där var tredje företag planerar att öka produktionen närmaste halvåret. 

– Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i maj till 55,4 från 53,4 i april. Det innebär att pristrycket från leverantörsledet ökar igen där högre globala metallpriser och svag krona sannolikt kan ha bidragit till prisuppgången, säger Kennemar. 

Trevande tjänstesektor

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,5 i maj från 48,0 i april och är andra månaden i rad utanför tillväxtzonen. Uppgången i maj kan ses som en rekyl efter det svaga utfallet i april. Index för affärsvolym svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-tjänster följt av orderingång medan sysselsättningen gav ett negativt bidrag. Prisökningstrycket i tjänstesektorn avtar. Index för rå- och insatsvarupriser föll i maj med 7,0 indexenheter till 54,2 jämfört med april, den lägsta nivån sedan juni 2023.

– En kombination av en trög tjänstekonjunktur och lägre prisökningsplaner från företagen bidrar sannolikt till det lägre pristrycket, vilket på sikt torde dämpa tjänsteinflationen säger Jörgen Kennemar.  

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes under 13 – 28 maj.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »