PMI: ”Bottenkänning för industrin – mer positiv syn på tillväxtutsikterna”

Inköpschefsindexet PMI-total (Purchasing Managers Index) var oförändrat i februari på 47,0, vilket är den sjunde månaden i rad som indexet ligger utanför tillväxtzonen. Enligt Swedbanks Jörgen Kennemar som är ansvarig för analysen av inköpschefsindex är slutsatsen att industrikonjunkturen nått botten.

– Fler tecken tyder på att industrikonjunkturen håller på att bottna samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, säger han i en kommentar.

Analysen av februari månads index visar att delindex för orderingång, produktion och lager bidrog positivt till PMI-total men drogs ned av delindex för leveranstider som nådde den lägsta nivån sedan 2009. Samtidigt backade sysselsättningen under 50-strecket för första gången på två år. Index för produktionsplaner fortsätter att stiga och nådde i februari 61,2, den högsta nivån på nio månader. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger, vilket tyder på en mer positiv syn om tillväxtutsikterna för det närmaste halvåret trots en fortsatt osäker omvärld. Index för rå- och insatsvarupriser föll i februari till 52,7, den lägsta nivån på över två år. Lägre globala råvarupriser och bättre fungerande leveranskedjor har sannolikt bidragit till det dämpade pristrycket från leverantörsledet, vilket på sikt skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 7–23 februari.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »