PMI Inköpschefsindex fortsatt högt – DEN STARKA konjunkturen BESTÅR

PMI-total (PMI – Purchasing Managers Index) sjönk till 66,4 i maj från 69,0 i april, men trots nedgången är det den fjärde högsta nivån i indexets 26-åriga historia. 

– Den höga nivån visar att den starka industrikonjunkturen består även om ökade utbudsbrister kan bli en större utmaning längre fram, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Samtliga fem delindex i PMI-total sjönk i maj. Delindex för orderingång svarade för den enskilt största fallet och drog ned PMI-total med 1,7 indexenheter medan övriga fyra delindex gav ett negativt bidrag med sammantaget 0,9 indexenheter.

– Index för planerad produktion noterades till 75,0 i maj jämfört med 75,4 i april, vilket innebär att det råder en fortsatt bred uppfattning i industrin om att öka produktion det närmaste halvåret. Vårens störningar i den globala handeln och en ökad brist på insatsvaror förefaller ännu inte ha dämpat industriföretagens produktionsplaner även om faran inte är över, säger Kennemar.

Leverantörernas rå- och insatsvarupriser avtog något i maj men är fortfarande på historiskt höga nivåer. I maj sjönk indexet till 87,8 från 89,4 i april. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och brist på insatsvaror har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Fler nyheter

Största Geopolitiska riskerna 2021

Efter pandemiåret 2020 var alla överens om att Covid 19 var en katalysator för ett ökat fokus på risk och ”resiliens”, det vill säga motståndskraft, som kommer påverka supply chains och världshandel under lång tid. Världens största kapitalförvaltare, Blackrock Investment, har listat de tio mest sannolika geopolitiska riskerna 2021.

Läs mer »

AutoStore levererar sitt sexhundrade system

Omåttligt populära AutoStore nådde en milstolpe i och med DSV Solutions beställning av ett antal AutoStore-anläggningar till sin 3PL-verksamhet i nio länder. I och med affären levereras den sexhundrade robotanläggningen från norska AutoStore.

Läs mer »

Svenskt Näringsliv: “Svenska företag riskminimerar i den globala försörjningskedjan”

Av en ny enkät som genomförts av Svenskt Näringsliv framgår att svenska företag håller fast vid sina globala försörjningskedjor trots de negativa erfarenheterna under pandemin. Däremot uppger 80 % av de medverkande företagen att de ökar sina lager, 53 % att de skaffar sig fler alternativa leverantörer och 20 % att de avser att köpa från fler länder. Allt för att framöver minska risken för störningar i sina globala försörjningskedjor.

Läs mer »