PMI-Inköpschefsindex upp i juli

Det samlade inköpschefsindex, PMI Total, ökade i juli till 47,6 jämfört med 45,7 månaden innan. Industrikonjunkturen är fortsatt dämpad samtidigt som tjänstesektorn visar på en rejäl uppgång i juli.

– Även om det finns ljusglimtar är det en fortsatt dämpad industrikonjunktur som de svenska inköpscheferna uppvisar, vilket vi även ser i andra länder inte minst i euroländerna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång och produktion svarade för de största positiva bidragen till ökningen i PMI-total följt av lager medan leveranstider och sysselsättning fortsatte att backa. Industriföretagens produktionsplaner blev något mer positiva i juli. Indexet steg till 53,7 från uppreviderade 51,1 i juni. Det är fortfarande på lägre nivåer än i början av året och långt under dess historiska genomsnitt (63,7).

– Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll i juli till 38,6 från 40,4 i juni, nivåer som inte uppmätts sedan pandemiåret 2020. Pristrycket i leverantörsledet fortsätter att minska på bred front men med risk för att en svagare krona kan driva upp priserna igen när leverantörsavtalen ska omförhandlas, säger Kennemar.

PMI–tjänster steg relativt kraftigt i juli, från 45,9 månaden innan till 52,7. Det är den högsta nivån på sju månader och en överraskande stark och bred uppgång.

– Även om tjänstesektorn uppvisar motståndskraft är nedåtriskerna fortsatt stora inte minst effekterna av ett minskat bostadsbyggande och hushållens krympande köpkraft.

Samtliga delindex för PMI Tjänster steg i juli. Delindex för orderingång svarade för det enskilt största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster följt av sysselsättning, leveranstider och affärsvolym. Index för tjänsteföretagens affärsplaner ökade i juli till 58,5 och fortsätter att vara i den expansiva zonen trots en osäker omvärldskonjunktur.

– Index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 61,1 i juli från 51,1 i juni, den högsta nivån på fyra månader. Det innebär att pristrycket i tjänstesektorn steg i juli och även om det är lägre jämfört med ifjol är det fortfarande är ett väsentligt högre pristryck jämfört med i industrin, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex, PMI, är en snabb, pålitlig konjunkturindikator där 50 anger att läget är detsamma som föregående månad. Ett värde över 50 indikerar att läget är bättre än månaden innan och ett värde under 50 på att det är sämre. PMI baseras på svar från en panel av inköpschefer som svarar på frågor om orderingång, affärsvolym och produktion, sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager av köpt material.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »