PMI Inköpschefsindex ökade till 55,2 i maj

PMI-total steg något i maj efter att ha sjunkit tre månader i rad och noterades till 55,2 jämfört med 54,9 i april. Indexet visar att svensk industri fortsätter att växa om än i en lägre takt. Enligt Swedbanks ansvarige analytiker, nationalekonomen Jörgen Kennemar, är det för tidigt att blåsa faran över för en fortsatt nedgång på grund av den osäkra omvärldskonjunkturen samtidigt som penningpolitiken stramas åt.

Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan leveranstiderna sjönk till den lägsta nivån på arton månader. Index för inköpslager steg till en ny rekordnivå i maj och antyder att det sker en utbredd lageruppbyggnad. Index för produktionsplanerna återhämtade en del av tidigare fall och steg till 65,9 i maj.

– Det är en överraskande stark siffra med tanke på det osäkra konjunkturläget och visar att en övervikt av företag planerar att öka produktionen de närmaste sex månaderna, säger Jörgen Kennemar. Pristrycket från leverantörsledet har dämpats något om än från en hög nivå. I maj sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 83,2 från 89,3 i april, vilket är fortsatt högt och visar att stigande insatsvarupriser är utbrett i industrin.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 11–29 maj.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »