PMI Inköpschefsindex ökade till 55,2 i maj

PMI-total steg något i maj efter att ha sjunkit tre månader i rad och noterades till 55,2 jämfört med 54,9 i april. Indexet visar att svensk industri fortsätter att växa om än i en lägre takt. Enligt Swedbanks ansvarige analytiker, nationalekonomen Jörgen Kennemar, är det för tidigt att blåsa faran över för en fortsatt nedgång på grund av den osäkra omvärldskonjunkturen samtidigt som penningpolitiken stramas åt.

Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget till ökningen i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan leveranstiderna sjönk till den lägsta nivån på arton månader. Index för inköpslager steg till en ny rekordnivå i maj och antyder att det sker en utbredd lageruppbyggnad. Index för produktionsplanerna återhämtade en del av tidigare fall och steg till 65,9 i maj.

– Det är en överraskande stark siffra med tanke på det osäkra konjunkturläget och visar att en övervikt av företag planerar att öka produktionen de närmaste sex månaderna, säger Jörgen Kennemar. Pristrycket från leverantörsledet har dämpats något om än från en hög nivå. I maj sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 83,2 från 89,3 i april, vilket är fortsatt högt och visar att stigande insatsvarupriser är utbrett i industrin.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 11–29 maj.

Fler nyheter

PipeChain förvärvar Tyringe

PipeChain uppger i ett pressmeddelande att bolaget förvärvar det svenska mjukvaruföretaget Tyringekonsult, som utvecklar molnbaserade lösningar för digitaliserad tullhantering, transportbokning och leveransplan/order-till-faktura-process.

Läs mer »

Snabbväxaren IMI förvärvar Agrippa Solutions

IMI (Industri-Matematik International AB), har utökat sitt erbjudande genom förvärvet av Agrippa Solutions. Agrippa erbjuder mobila lösningar inom avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete för logistikintensiva bolag. Med en kombinerad expertis inom supply chain management är ambitionen att skapa mervärde för befintliga såväl som nya kunder.

Läs mer »