Rising arrow theme with blurred city lights at night

PMI steg till 51,4 – fortsatt uppåt i industrin

PMI-total (Inköpschefsindex) noterades i april till 51,4 från 50,4 i mars och är därmed den andra månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen (över 50-nivån). Orderingången fortsätter att förbättras och blev i april den högsta på över två år.

– Det stärker bilden av en ljusare svensk industrikonjunktur, även om det går fortsatt trögt i flera av Sveriges viktigaste exportmarknader, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total men det är endast delindex för orderingång och produktion som är i tillväxtzonen. Orderingång svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-total följt av sysselsättning, leveranstider och lagerinköp medan produktion gav ett negativt bidrag. Industriföretagens produktionsplaner backade i april och indexet noterades till 58,7. Det är dock högre än genomsnittet för de senaste tolv månaderna (54,0) och innebär att en majoritet av företag planerar att öka produktionen det närmaste halvåret. 

– Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade i april till 53,4 från 46,8 i mars. Det är första gången sedan vintern 2023 som indexet är över 50-nivån och innebär att pristrycket i industrin ökar igen, där högre globala metallpriser och svag krona sannolikt kan ha bidragit till prisuppgången, säger Kennemar. 

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »