PMI stiger – nedgången bromsar in

Senaste upplagan av konjunkturbarometern PMI steg till 46,8 i januari, vilket indikerar att nedgången i industrin bromsar in. PMI-total (dvs. tillverkningsindustrin och tjänstesektorn) ökade till 46,8 i januari från 45,9 i december, vilket innebär att indexet ökade första gången på elva månader, även om det fortfarande ligger utanför tillväxtzonen. Nedgången har dock långsamt bromsat in under de senaste månaderna vilket kan vara ett tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Största bidraget kom från stigande leveranstider följt av lager och produktion medan delindex för sysselsättning backade till nivåer som inte har noterats sedan i somras och under pandemiåret 2020. Index för produktionsplaner steg i januari till 59,6 och är den högsta nivån sedan augusti 2022.  Det är andra månaden i rad som indexet stiger och planerna får betraktas som överraskande expansiva trots en svag orderingång och osäker omvärldskonjunktur. 

– Index för rå- och insatsvarupriser sjönk i januari till 53,6, den lägsta nivån på över två år. Det stärker bilden av ett lägre pristryck från leverantörsledet samtidigt som leveranstiderna sjunker för fjärde månaden i rad, vilket sammantaget skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023, säger Jörgen Kennemar. 

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »