PMI stiger – nedgången bromsar in

Senaste upplagan av konjunkturbarometern PMI steg till 46,8 i januari, vilket indikerar att nedgången i industrin bromsar in. PMI-total (dvs. tillverkningsindustrin och tjänstesektorn) ökade till 46,8 i januari från 45,9 i december, vilket innebär att indexet ökade första gången på elva månader, även om det fortfarande ligger utanför tillväxtzonen. Nedgången har dock långsamt bromsat in under de senaste månaderna vilket kan vara ett tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Största bidraget kom från stigande leveranstider följt av lager och produktion medan delindex för sysselsättning backade till nivåer som inte har noterats sedan i somras och under pandemiåret 2020. Index för produktionsplaner steg i januari till 59,6 och är den högsta nivån sedan augusti 2022.  Det är andra månaden i rad som indexet stiger och planerna får betraktas som överraskande expansiva trots en svag orderingång och osäker omvärldskonjunktur. 

– Index för rå- och insatsvarupriser sjönk i januari till 53,6, den lägsta nivån på över två år. Det stärker bilden av ett lägre pristryck från leverantörsledet samtidigt som leveranstiderna sjunker för fjärde månaden i rad, vilket sammantaget skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023, säger Jörgen Kennemar. 

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. 

Fler nyheter

MHI och Deloitte: ”Ökade investeringar i supply chain-tech och innovation”

I veckan presenterade MHI och Deloitte den årliga enkäten, ”MHI Annual Industry Report 2023 – The Responsible Supply Chain: Transparency, Sustainability, and the Case for Business”. Av rapporten framgår bland annat att 74 procent av de 2000 tillfrågade ledarna i supply chain avser att öka sina investeringar i supply chain-teknologi och innovation under 2023.

Läs mer »