Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

PMI-total backar i augusti

PMI-total noterades i augusti till 45,8 jämfört med uppreviderade 48,0 i juli och är trettonde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen.

– Det är en trög industrikonjunktur som framträder samtidigt som stödet från omvärlden minskar när globala industrikonjunkturen och världshandeln backar. En utveckling som kan bli en ökad utmaning för svensk industri framöver även om en svag krona kan vara stödjande, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Delindex för orderingång föll i augusti till den lägsta nivån sedan i maj och svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av lager och produktion. Delindex för leveranstider och sysselsättning gick mot strömmen och gav positiva bidrag till PMI-total. Industriföretagens produktionsplaner är återhållsamma. Indexet sjönk i augusti till 52,4 från 53,4 i juli, vilket är långt under dess historiska genomsnitt (63,7).  Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i augusti till 42,1 från 39,0 i juli.

– Det minskade pristrycket från leverantörsledet består och ökar sannolikheten för lägre producentpriser framöver men med risk för att den svaga kronan på sikt kan driva upp priserna när leverantörsavtalen ska omförhandlas, säger Kennemar.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »