PMI upp till 49,0 från 47,1 i februari – visar på tydlig återhämtning i industrin

PMI-total noterades i februari till 49,0 vilket är en ökning med 1,9 indexenheter jämfört med januari (47,1). Därmed står det alltmer klart att nedgången i svensk industri har brutits och en återhämtning har inletts, men inte är i tillväxtzonen.

– Samtidigt har orderläget ljusnat i industrin, även om en trög omvärldskonjunktur och geopolitisk osäkerhet fortsatt kan sätta käppar i hjulet. Detta säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Tre av fem delindex drog upp PMI-total i februari. Index för produktion svarade för det största positiva bidraget följt av orderingång och lager medan sysselsättning och leveranstider gav ett negativt bidrag. Industriföretagens inköpschefer har blivit mer optimistiska i sina affärsplaner men  avspeglas ännu inte i den faktiska produktionsutvecklingen. Index för produktionsplaner steg till 56,8 i februari, den högsta nivån på tolv månader men är långt under indexets historiska genomsnitt (63,5). Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade i februari till 47,3 från 45,7 i januari.

– Pristrycket i industrin är fortsatt avtagande men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet har stigit sedan bottennivåerna förra året, säger Kennemar. 

Fler nyheter

PostNord TPL utvidgar samarbetet med Consafe Logistics

Nordens största 3PL-aktör, PostNord TPL, har utökat sin verksamhet med ett nytt automatiserat lager i Stigamo, Jönköping. Det nya lagret opereras med lagerhanteringssystemet Astro WMS från Consafe Logistics, vilket innebär att de båda företagens partnerskap utvidgas ytterligare.

Läs mer »

PMI visar på tydlig vändning i konjunkturen – åter i tillväxtzonen

Den väl etablerade konjunkturindikatorn PMI-total (Purchasing Managers Index) noterades i mars till 50,0 från 49,2 i februari, vilket är den högsta nivån sedan juli 2022 och innebär att indikatorn åter är i tillväxtzonen. Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva, konstaterar Swedbank i sin analys.

Läs mer »