PMI upp till 49,0 från 47,1 i februari – visar på tydlig återhämtning i industrin

PMI-total noterades i februari till 49,0 vilket är en ökning med 1,9 indexenheter jämfört med januari (47,1). Därmed står det alltmer klart att nedgången i svensk industri har brutits och en återhämtning har inletts, men inte är i tillväxtzonen.

– Samtidigt har orderläget ljusnat i industrin, även om en trög omvärldskonjunktur och geopolitisk osäkerhet fortsatt kan sätta käppar i hjulet. Detta säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Tre av fem delindex drog upp PMI-total i februari. Index för produktion svarade för det största positiva bidraget följt av orderingång och lager medan sysselsättning och leveranstider gav ett negativt bidrag. Industriföretagens inköpschefer har blivit mer optimistiska i sina affärsplaner men  avspeglas ännu inte i den faktiska produktionsutvecklingen. Index för produktionsplaner steg till 56,8 i februari, den högsta nivån på tolv månader men är långt under indexets historiska genomsnitt (63,5). Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade i februari till 47,3 från 45,7 i januari.

– Pristrycket i industrin är fortsatt avtagande men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet har stigit sedan bottennivåerna förra året, säger Kennemar. 

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »