Positivt trendbrott i e-handeln

I dagarna släppte Svensk Handel den senaste upplagan av Svensk e-handelsindikator (mars 2024). Rapporten visar att den svenska e-handeln växer under årets första kvartal, vilket inte har hänt de senaste två åren.

– Det är positivt att se att svensk e-handel nu når ett trendbrott när det gäller omsättningstillväxt. Förhoppningsvis är det en trend som kommer hålla i sig. Samtidigt ser vi att summan per kund minskar vilket indikerar att det rör sig om fler paket som behöver transporteras från leverantör till kund. En utveckling som transportnäringen behöver vara lyhörd till för att kunna möta behovet framöver, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

E-handelsindikatorn för första kvartalet 2024 visar att omsättningen i e-handeln ökar med 11 procent, vilket är det starkaste resultatet sedan Q1 2021.

– Andelen konsumenter som e-handlar från företag utanför Sveriges gränser ökar enligt den senaste indikatorn. Snittet för första kvartalet i år är 18 procent, jämfört med 15 procent 2023. I en skakig omvärld är det av största vikt att företag har kontroll på att tulldokumentationen följer varje lands gällande regler för att undvika försenade leveranser. Även handelskontakter eller länder som är under sanktion kan leda till oförutsägbara avbrott i leveranskedjan, säger Lars Persson.

Svensk Handels e-handelsindikator genomförs i samarbete med Novus och kartlägger löpande konsumenters e-handelskonsumtion i Sverige. Datainsamlingen sker första veckan varje månad och mäter e-handel av fysiska varor.

Descartes hjälper kunder över hela världen genom lösningar som ger dem tillgång till de beslutsstöd – inom strategisk ruttoptimering, transportoptimering och tullhantering – som krävs för full visibilitet och automatisering genom leveranskedjan. Descartes lösningar används för planering, spårning och uppföljning av leveranser, men också för att hantera och följa upp på transportörsavtal, tjänstekvalité och transportfakturor.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »