Gert Friis-Larsen, nordisk servicechef på PostNord.

PostNord digitaliserar sin hantering av mobila enheter med SOTI

PostNord har snabbt ökat antalet mobila enheter och användning i sin verksamhet. Covid-19-pandemin ökade antalet leveranser och behovet av att registrera och följa kundsignaturer i realtid vid leveranspunkten. Utvecklingen har gjort det viktigare än någonsin att hantera alla mobila enheter genom hela livscykeln. Mot den bakgrunden har IoT- och mobilitetsföretaget SOTI och PostNord tillsammans skapat en EMM-lösning (Enterprise Mobility Management) som gör det möjligt för PostNord att hantera, säkra och anpassa alla sina mobila enheter.

Med SOTI MobiControl kan flera enheter uppdateras på ett säkert och kontrollerat sätt, oavsett plats. Enhetsuppdateringar utförs utanför arbetstid för att minimera störningsmomentet för medarbetarna och undvika driftstopp. Dessutom har ett varningssystem för att spåra stulna enheter och åtgärda säkerhetsproblem utvecklats.

– SOTI MobiControl har varit en stor del av vår verksamhet under många år. Mycket av det vi kan göra idag, tack vare SOTI, var inte möjligt för några år sedan, men nyligen har vår verksamhet utvecklats och behovet av en tekniklösning för att effektivt hantera våra tusentals enheter har ökat avsevärt. Utan SOTI MobiControl hade vi inte kunnat erbjuda den servicenivå som våra kunder förväntar sig av oss, säger Gert Friis-Larsen, nordisk servicechef på PostNord.

– Sedan starten har vårt arbete med PostNord präglats av verkligt samarbete, vilket har lett till ett framgångsrikt partnerskap i mer än ett decennium. Vi har kunnat stödja företaget i dess tillväxt, vilket visar den överlägsna prestandan hos vår teknik och är ett bra exempel på hur en redan framgångsrik organisation kan dra nytta av nya innovationer, kommenterar Stefan Spendrup, Nord- och Västeeuropachef på SOTI.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »