PostNord kör fossilfritt på Södermalm

Med målet att bli fossilfria 2030 tar nu PostNord Sverige ett första steg och ställer om till fossilfria leveranser på Södermalm i Stockholm.

Under de senaste tio åren har bolaget arbetat för att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken effektiviseras, fordonsflottan uppdateras löpande, det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon används i allt större utsträckning.  

– Vi har haft höga målsättningar och lyckats sänka vår totala klimatpåverkan med 35 procent sedan 2009, trots ökade paketvolymer. Men vi behöver ha större ambitioner än så. Med vår storlek och tack vare vår närvaro i hela Sverige har vi en unik möjlighet att leda hela vår bransch i en mer hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu på Södermalm i Stockholm, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord. 

Södermalm i Stockholm är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri men även eftersom infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel redan finns i området. Eldrivna fordon och cyklar kommer att användas i stadsdelen och andra fordon som levererar i området kommer fortsättningsvis att tankas enbart med förnybara drivmedel. Enligt beräkningar kan effekten av den fossilfria omställningen ge 360 000 kilo mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxidekvivalenter, uppger PostNord.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »