PostNord kör fossilfritt på Södermalm

Med målet att bli fossilfria 2030 tar nu PostNord Sverige ett första steg och ställer om till fossilfria leveranser på Södermalm i Stockholm.

Under de senaste tio åren har bolaget arbetat för att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken effektiviseras, fordonsflottan uppdateras löpande, det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon används i allt större utsträckning.  

– Vi har haft höga målsättningar och lyckats sänka vår totala klimatpåverkan med 35 procent sedan 2009, trots ökade paketvolymer. Men vi behöver ha större ambitioner än så. Med vår storlek och tack vare vår närvaro i hela Sverige har vi en unik möjlighet att leda hela vår bransch i en mer hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu på Södermalm i Stockholm, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord. 

Södermalm i Stockholm är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri men även eftersom infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel redan finns i området. Eldrivna fordon och cyklar kommer att användas i stadsdelen och andra fordon som levererar i området kommer fortsättningsvis att tankas enbart med förnybara drivmedel. Enligt beräkningar kan effekten av den fossilfria omställningen ge 360 000 kilo mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxidekvivalenter, uppger PostNord.

Fler nyheter

DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

Läs mer »

PostNord testar paketboxar i Stockholm

Efter sommaren kommer PostNord erbjuda leverans till paketboxar för att möta den växande e-handeln och efterfrågan hos svenska konsumenter. Inledningsvis kommer 100 paketboxar placeras på konsumentnära platser runt om Stockholm. Målet är att efter en första pilottest ytterligare utöka leveransmetoden till fler platser i landet.

Läs mer »