PostNord betraktas som det mest hållbara svenska logistikbolaget

Enligt 23 400 tillfrågade svenska konsumenter är PostNord, för andra gången, det mest hållbara logistikvarumärket i den europeiska varumärkesstudien Sustainable Brand Index.

– Att vi i år igen toppar i rankning över hållbarhet gör mig väldigt stolt. Att vi gör det ett år när pandemin har påverkat oss alla ser jag som ett bevis för vår samhällsviktiga service och att vi inte har svikit Sverige en enda dag. Jag tror att konsumenterna ser detta och att de litar på att vi håller våra löften. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 40 procent sedan 2009 och vi arbetar med hållbarhet i allt vi gör från transportinköp till arbetsmiljö och arbetsvillkor och mycket, mycket, mer, säger Mathias Krümmel, Sverigechef på PostNord. 

PostNord formulerade i slutet av 2020 en ny offensiv hållbarhetsagenda. Ett av målen är att vara fossilfria 2030, vilket ska ske genom elektrifiering av fordonsflottan, fossilfria drivmedel och effektivisering av PostNords flöden och arbetssätt. Ett annat mål är att PostNord alltid ska erbjuda en god arbetsmiljö och schysta villkor och vi ska vara en stark röst för detta i vår bransch.

– På PostNord vill vi leda hela branschen mot en hållbar omställning, såväl klimatmässigt som när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor.  Vårt mål att vara år 2030 innebär att all vår logistik både från egna fordon liksom åkerier ska vara fossilfria, säger Mathias Krümmel. 

Sustainable Brand Index B2C är en varumärkesstudie om hållbarhet inom konsumentmarknaden i Sverige. Studien bygger på en undersökning bland svenska konsumenter och visar hur varumärken uppfattas inom miljö och socialt ansvar. Rankingen är en kombination av både miljömässigt och socialt ansvar, baserat på definitionen av hållbarhet enligt FN:s hållbara utvecklingsmål.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »